Visie daltonschool i.o.

De Huibersschool, daar leren we met en van elkaar!
De Huibers is een daltonschool i.o.waar kinderen spelend, lerend en samenwerkend hun talenten ontwikkelen en opgroeien tot evenwichtige en verantwoordelijke personen die keuzes durven maken. Wij bieden een stevige basis voor een gezond en gelukkig leven.

Kernwaarden:
zelfstandigheid
verantwoordelijkheid
samenwerken
effectiviteit
reflectie

Onze school is gebouwd naar het model van een treinstation. De jongste leerlingen van de voorschool en de groepen 1 en 2 stappen in de eerste trein, groep 8 eindigt op het laatste perron, om van daaruit de wereld verder te verkennen. Samen met onze leerlingen stappen we in de trein en gaan we op reis langs boeiende school- en levenservaringen en vergezichten. Ieder jaar komt er weer iets bij. Aan het einde van hun basisschooltijd gaan de kinderen met een goed gevulde rugzak verder en zwaaien we hen uit en wensen we ieder een goede reis! Op naar het volgende station.

Ons motto: een stevige basis voor lef en resultaat. 

Onze kerndoelen 

  • In onze wijk zijn wij voorloper in de begeleiding en training van de sociaal emotionele ontwikkeling en leren wij kinderen op een constructieve manier met conflicten om te gaan.
  • Wij ondersteunen kinderen om hun gevoelens onder woorden te brengen. 
  • Wij bieden een scala aan mogelijkheden om talenten te leren kennen en ontwikkelen middels ons daltononderwijs
  • Jonge kinderen bieden wij een omgeving waarin zij spelend mogen leren. 
  • Wij bieden goed eigentijds onderwijs waardoor we op landelijke toetsen goed scoren. 
  • Wij spelen in op de actualiteit en willen de buitenwereld zoveel mogelijk mnaar binnen halen
  • Wij versterken zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfbewustzijn met daltononderwijs
  • ​Wij investeren in goede contacten met ouders en verzorger(s) en onderhouden deze.