Communicatie en ouderbetrokkenheid

​​​​​​​​​​​​​Kinderen floreren bij samenhang tussen school en thuis. Ze leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer ouders zich betrokken voelen bij de school. Een professionele omgang met elkaar is hierbij een belangrijke succesfactor en communicatie het sleutelbegrip. Wij betrekken en informeren ouders op school-, groeps- en individueel niveau. 

Informatie op schoolniveau
De website en de Flits zijn de informatiebronnen voor actuele zaken schoolbreed. Alle ouders ontvangen de Flits iedere maand per mail. Elke dag gebeurt er wel iets grappigs, moois, interessants op school. Hier kunnen ouders van meegenieten via social media (Facebook en Twitter). Wij posten hier regelmatig leuke kiekjes. 

Informatie op groepsniveau
Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatieavond op groepsniveau. Wat leert mijn kind dit jaar? Tijdens deze avond informeren de leerkrachten ouders hierover. Naast deze avond geven de leerkrachten iedere 6 weken per mail een update vanuit de groep. Deze mail bevat informatie over de lesstof, maar beschrijft ook wat er in de groep speelt en welke activiteiten er ​aankomen.

Informatie op individueel niveau
In groep 1 komt de leerkracht binnen 3 maanden na de 1e schooldag op huisbezoek en voeren de leerkrachten in alle groepen aan het begin van ieder schooljaar individuele kennismakingsgesprekken met ouders. De grote winst van dit individuele gesprek is de positieve start die de nieuwe  leerkracht en ouders samen maken. Voor ouders is het een geruststelling dat hun kind goed is overgedragen en de leerkracht heeft een goed beeld hoe ouders hun kind zien en wat de verwachtingen zijn. Naast deze kennismakingsgesprekken zijn er door het jaar heen nog 3 gesprekken over de voortgang en ontwikkeling van uw kind.

Ouderbetrokkenheid in de vorm van hand- en spandiensten
Kinderen vinden het leuk wanneer hun ouder meehelpt op school. Dit kan op school- en groepsniveau. Denkt u hierbij aan klassen- lees-, luis- en meeloopouder in de eigen groep, maar u kunt zich ook aansluiten bij de Oudervereniging. 

Oudervereniging
Alle ouders/verzorgers met een kind op de Lidwinaschool zijn automatisch lid van de Oudervereniging (OV). Graag informeren wij jullie over de OV. Wij organiseren veel activiteiten om het nog leuker te maken op school. Mede hierdoor hopen wij dat de Lidwinaschool voor iedereen een prettige plek is om te zijn. Zo regelen wij bijvoorbeeld:​de schoolreisjes, het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner en de kerstborrel, het Paasontbijt, 
de Disco-avond voor de bovenbouw, de Avondvierdaagse, culturele uitjes en het Zomerfeest.​

Het zijn de ouders die - met de jaarlijkse ouderbijdrage - al deze activiteiten betalen. En het zijn de leden van de OV die ze allemaal voorbereiden en organiseren. Dit is heel veel werk, dus zijn we altijd op zoek naar enthousiaste ouders die ons hierbij willen helpen. We hebben voor alle activiteiten vele handen nodig. Wil je meehelpen, meedenken en je handen uit de mouwen steken? Meld je dan aan bij de Oudervereniging. Wij kunnen uit ervaring zeggen dat je hierdoor nog meer betrokken raakt bij school. En kinderen vinden het vaak bijzonder leuk als hun ouders actief en betrokken zijn bij school. Weet dat je als ouder/verzorger altijd welkom bent bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Heb je vragen of wil je je aanmelden? Mail ons dan:  ovlidwina@gmail.com Je bent van harte welkom! ​​