Communicatie en ouderbetrokkenheid

​​​​​​​​​​​​​Kinderen floreren bij samenhang tussen school en thuis. Ze leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer ouders zich betrokken voelen bij de school. Een professionele omgang met elkaar is hierbij een belangrijke succesfactor en communicatie het sleutelbegrip. Wij betrekken en informeren ouders op school-, groeps- en individueel niveau per mail en/of via de Parro app. Parro is een handige, effectieve communicatie-app, waarmee we vooral veilig met ouders kunnen communiceren. 

Informatie op schoolniveau
De website en de Flits zijn de informatiebronnen voor actuele zaken schoolbreed. Alle ouders ontvangen de Flits iedere maand digitaal.  

Informatie op groepsniveau
Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatieavond op groepsniveau. Wat leert mijn kind dit jaar? Tijdens deze avond informeren de leerkrachten ouders hierover. Naast deze avond geven de leerkrachten iedere 6 weken digitaal een update vanuit de groep. Deze mail bevat informatie over de lesstof, maar beschrijft ook wat er in de groep speelt en welke activiteiten er ​aankomen.

Informatie op individueel niveau
In groep 1 komt de leerkracht binnen 3 maanden na de 1e schooldag op huisbezoek en voeren de leerkrachten in alle groepen aan het begin van ieder schooljaar individuele kennismakingsgesprekken met ouders. De grote winst van dit individuele gesprek is de positieve start die de nieuwe  leerkracht en ouders samen maken. Voor ouders is het een geruststelling dat hun kind goed is overgedragen en de leerkracht heeft een goed beeld hoe ouders hun kind zien en wat de verwachtingen zijn. Naast deze kennismakingsgesprekken zijn er door het jaar heen nog 3 gesprekken over de voortgang en ontwikkeling van uw kind.

Ouderbetrokkenheid in de vorm van hand- en spandiensten
Kinderen vinden het leuk wanneer hun ouder meehelpt op school. Dit kan op school- en groepsniveau. Denkt u hierbij aan klassen- lees-, luis- en meeloopouder in de eigen groep, maar u kunt zich ook aansluiten bij de Oudervereniging. 

Oudervereniging (OV)
Alle ouders/verzorgers met een kind op de Lidwinaschool zijn automatisch lid van de Oudervereniging (OV).  Zij organiseren veel activiteiten om het nog leuker te maken op school ; schoolreisjes, het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner en de kerstborrel, het Paasontbijt, de Disco-avond voor de bovenbouw, de Avondvierdaagse, culturele uitjes en het Zomerfeest.​

Het zijn de ouders die - met de vrijwillige ouderbijdrage - deze activiteiten betalen. En het zijn de leden van de OV die ze allemaal voorbereiden en organiseren. Steek je graag je handen uit de mouwen? Stuur de OV een mail: ovlidwina@gmail.com Je bent van harte welkom! ​​