Visie en identiteit

​​De Lidwinaschool is een kleurrijke buurtschool gekenmerkt door een warme gastvrije sfeer. Een Amsterdamse school die in beweging is. Kinderen die van onze school afkomen hebben geleerd te leren. Ze kunnen zelfstandig werken, zijn creatief in doen en denken en ze hebben geleerd keuzes te maken. Door de leeromgeving uitdagend te maken, stimuleren wij kinderen om te willen leren. De leerkrachten motiveren de kinderen met behulp van thema’s zelfstandig aan de slag te gaan. Door met thema’s te werken krijgt de leerstof een plek binnen de eigen belevingswereld van de kinderen. Door onze normen en waarden steeds weer samen met de kinderen vast te stellen voelt een kind zich veilig binnen de school. We willen graag een school zijn waar iedereen zich thuis voelt. Samen staan we sterk om kinderen in een veilige omgeving te inspireren tot leren met plezier. 

We profileren ons niet als een katholieke school maar hebben een brede levensbeschouwelijke visie op identiteit, waarbij een uitnodigende houding richting iedere levensovertuigingen kenmerkend is. Ieder jaar is er een thema waarbij de kinderen in aanraking komen met de grote diversiteit aan levensbeschouwingen en culturele tradities. 

​Daarnaast heeft  onze school het certificaat SportactieveSchool, een onderscheiding die enkele tientallen basisscholen in het land met ons kunnen delen en zijn we een gezonde school. We hebben vijf themacertificaten ontvangen en daarmee ook het Vignet Gezonde School behaald. Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van leerlingen. ​