Voor het eerst naar school

​​​​​​De eerste schooldag​
Bij o​ns op school start je in principe één dag na je 4e verjaardag. Ruim van tevoren ontvangt u hiervoor schriftelijk een uitnodiging. ​Op de eerste ochtend bent u samen met uw kind van harte welkom voor de eerste kennismaking met de juf en de klasgenootjes. Onze school kent geen intakegesprek. ​De leerkracht bezoekt nieuwkomers binnen 3 maanden na de 1ste schooldag thuis. Op deze manier willen we ouders betrekken bij de school en u en uw kind beter leren kennen

Starten voor je 4e verjaardag
Wij merken dat er vanuit ouders steeds vaker de wens wordt uitgesproken om eerder te starten op school. Dit is bij ons niet mogelijk. Gezien onze visie op sociale ontwikkeling en basisvoorwaarden kleuterrijpheid kiezen wij er bewust voor om kinderen te laten starten na hun 4de verjaardag. 

Wennen 
Om alle nieuwe indrukken te kunnen verwerken is het voor ieder kind  prettig om in een rustig tempo te starten. Daarom verzoeken we u vriendelijk rekening te houden met een wenperiode van 5 ochtenden. In deze periode gaat uw kind dus niet ’s middags naar school en blijft ook niet over. Na deze periode houdt de leerkracht contact met u om het wennen goed te begeleiden. De wenperiode kan per kind verschillend zijn. 

Knuffels en speelgoed
​In de eerste weken mag uw kind een knuffel meenemen waarbij hij of zij zich prettig voelt. In overleg met de leerkracht mag speelgoed daarna alleen mee als het aansluit bij het klassenthema van dat moment. 

Gym​
Kleuters hebben ongeveer twee keer in de week gym. Jongens en meisjes gymmen samen in hun ondergoed. Uw kind heeft gymschoentjes nodig. Alleen met lichte zolen (geen grijs of zwart) en graag met klittenbandsluiting. De schoenen blijven op school.
 
Eten/Drinken
Rond 10.00 uur is er tijd voor een klein hapje en iets te drinken. Denk hierbij aan fruit (geschild en gesneden) en/of een gezonde koek plus een eigen drinkbeker met melk/sap. In het kader van de Gezonde School is het iedere woensdag fruitdag. Als tussendoortje eten de kids op deze dag in ieder geval één stuk fruit. Er mag geen prik worden gedronken en we stellen het op prijs (in het kader van het milieu) dat de kinderen geen pakjes drinken meenemen. ​

Zelfredzaamheid
Het is voor de leerkracht handig (gezien de rust in de klas en de tijd) als kinderen zelf al veel kunnen. Denk daarbij aan:
• Ieder kind moet zindelijk zijn, mocht dit nog niet het geval zijn, neem contact met ons op. 
• Schoenen en kleren uit- en aantrekken
• Jas in de luizenzak stoppen en ophangen
• Lunchtrommel en drinkbeker open- en dichtmaken​.

Kleding
Kleuters komen op school in aanraking met verschillende materialen. Denk hierbij bv aan zand, water, klei, verf etc. Hoewel we proberen zo veel mogelijk vlekken te voorkomen (verfschorten etc.), kan het toch gebeuren dat er iets op de kleding wordt gemorst. Om deze reden vragen wij u uw kind geen dure en kwetsbare kleding aan te trekken.​