Sport en Cultuur

​​​​​​​​​​​​​​​​Dit zijn de pijlers van onze school. Beweging vinden we belangrijk in de breedste zin van het woord. Daarom geven we onze kinderen graag de ruimte om zich fysiek en geestelijk te bewegen op het gebied van sport en ​kunst &​ cultuur. ​

Sport​
​Herinnert u zich nog de gymles van vroeger? Lekker Apenkooien, voetballen of trefballen?  Wat een​ leuke herinneringen. Maar wist u ook dat apenkooien goed is voor het ruimtelijk inzicht? En wat dacht u van voetballen? Dat is vooruitdenken, incasseren en samenwerken. Goed voor het brein en dus voor de schoolprestaties. Tegenwoordig groeien kinderen op in een wereld vol beeldschermen. De verleiding om niet te bewegen is hierdoor groot. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen plezier hebben in bewegen, dat bewegen uitdagend is en dat ze dingen leren die ze als lastig ervaren. Ze leren samen te werken, omdat je samen tot een groter doel kunnen komen dan alleen. Twee keer per week werken de vakleerkrachten bewegingsonderwijs en de leerlingen hieraan tijdens de gymles. 
Op beide locaties hebben we een gymzaal. Onze school heeft ook het certificaat Sportactieve School ​en een landelijk vignet Gez​onde School​. Dit is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en team. ​

Kunstzinnige vorming en Lidwina
We willen dat onze kinderen een betrokken, creatieve, nieuwsgierige houding ontwikkelen die ze nodig hebben in de dynamische wereld van de 21e eeuw. Kennismaken met kunst, in welke vorm dan ook, leert kinderen anders naar de ruimte en de wereld om hen heen en naar hun eigen leven te kijken.​ Om dit te bereiken krijgen onze kinderen tijdens hun schoolloopbaan verschillende vormen en activiteiten aangereikt.

We richten ons niet op een kunstdiscipline (bijv. muziek of beeldende vorming) maar op culturele vermogens in het algemeen: hoe kom ik op een idee? Hoe geef ik een idee vorm? Je eigen smaak ontwikkelen, wat vind ik ervan? Hoe laat ik mijn kunstwerk aan anderen zien? Durf ik het te laten zien? Hoe geef ik mijn mening op andermans werk?  Kortom; het gaat om ​ontdekken, beleven, reflecteren en presenteren!​ 

We gaan er ook graag op uit. Jaarlijks brengen de kinderen een bezoek aan een culturele instelling, gaan naar het theater of doen mee aan een Muziekproject. In Amsterdam Oost zijn we gezegend met Stichting Kunsteducatie de Rode Loper op School.​ Wij maken ook dankbaar gebruik van hun aanbod.

Onze school heeft een leerteam kunstzinnige vorming. Dit team zet hun expertise in om het verzamelbegrip kunstzinnige vorming binnen de school handen en voeten te geven.