Flits 1 - 3 september 2019

  • Gemaakt op: 3-9-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Carina Vermeeren
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Flits 1
Maandag 3 september 2019

September
9-9-2019 Informatieavond Hof / 19.30 uur
10-9-2019 Informatieavond Hoeve / 19.30 uur
13-9-2019 Profileringsochtend toekomstige ouders (Hof) 09.30 uur
18-9-2019 Schoolkamp 8 / Woensberg Blaricum
24-9-2019 Schoolreisje 3 & 4 / Oud Valkenveen
26-9-2019 Schoolreisje 5 /Natuurspeeleiland Haarlem
27-9-2019 Schoolreisje 6 & 7 / Archeon

Oktober
2-10-2019          Start Kinderboekenweek
3-10-2019           Schoolfotograaf
4-10-2019          Schoolfotograaf
8-10-2019          Profileringsochtend toekomstige ouders (Hoeve) / 09.30 uur          
21-10-2019        Herfstvakantie t/m vr 25 oktober               
28-10-2019        Studiedag          

November
18-11-2019        Choco-toernooi gr 6 t/m 8            
18-11-2019        School versieren Sint     
25-11-2019        Oudergesprekken t/m 29 nov     

December
5-12-2019          Sinterklaasfeest              
6-12-2019          Studiedag          
9-12-2019          Versiering omwisselen  
18-12-2019        Kerstviering kerk             
19-12-2019        Kerstdiner ochtend naar school / 's middags vrij!
20-12-2019        Versiering opruimen       
20-12-2019        Ochtend school / 's middags start Kerstvakantie
23-12-2019        Kerstvakantie t/m 3 jan 2020

Welkom terug!
De kop is eraf. Fijn om iedereen terug te zien. Zo'n eerste schoolweek is altijd weer even wennen voor kinderen, ouders en ook voor het schoolteam. Vroeg opstaan, een nieuw klaslokaal, een nieuwe meester of juf. Dit schooljaar is een aantal nieuwe leerkrachten bij ons gestart. Het team van de Lidwinaschool is hiermee op sterkte en daar zijn we blij mee. Wij hebben er zin in en ontmoeten iedereen graag op één van de locaties!

Nieuwsgierig wat er komend schooljaar op het programma staat?
Een gesprekje thuis over school is prettig als je als ouder een beetje weet wat er behandeld wordt in een leerjaar. Daarom organiseren wij aan het begin van ieder schooljaar een informatieavond op leerjaarniveau. Maandagavond 9 september staat de deur om 19.30 uur open voor de groepen 1 t/m 7 op de Hof. Je bent van harte welkom in het eigen lokaal en we ronden af om 20.30 uur. Dinsdag 10 september zijn alle ouders van locatie de Hoeve om 19.30 uur van harte welkom! 

Een goed contact doet ertoe
Uit onderzoek blijkt dat kinderen floreren als er samenhang is tussen school en thuis, ze gaan met meer plezier naar school. Om dit te bereiken betrekken en informeren wij ouders graag op school-, groeps- en individueel niveau. Uiteraard heb je ook vragen, tips en opmerkingen voor ons. De leerkracht is je eerste aanspreekpunt. Maak een afspraak na schooltijd of stuur even een mailtje. We hebben met elkaar afgesproken dat we deze beantwoorden tijdens werkuren.

Ouderbijdrage
Het zijn de ouders die - met de jaarlijkse ouderbijdrage – o.a. de schoolreisjes betalen en het is de Oudervereniging die zorgdraagt voor de financiële afwikkeling hiervan. Zij hebben het betalen zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Een dezer dagen ontvang je via WIS Collect een aparte mail met betalingsverzoek. Via deze e-mail kun je rechtstreeks via iDEAL betalen.

Ouderbetrokkenheid in de vorm van hand- en spandiensten
De Oudervereniging (OV) is altijd op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen bij de activiteiten die ze organiseren. Heb je vragen of wil je je aanmelden bij de OV? Weet dat je altijd welkom bent. Stuur een mailtje naar ovlidwina@gmail.com

Kwalitatief goed onderwijs; grote woorden, maar hoe doen we dat in de praktijk?
We praten je graag even bij. Iedere dag zetten we ons bewust en actief in voor kwalitatief goed onderwijs. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Hoe stimuleer je de ontwikkeling van ieder kind en hoe zorg je er voor dat je ieder kind aanspreekt vanuit zijn eigen talent?

We beschrijven onze idealen iedere 4 jaar in een schoolplan. Het schoolplan is voor ons richtinggevend, houdt ons scherp en als school leg je via deze weg verantwoording af aan de partners, zoals het bestuur en onderwijsinspectie over de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan 2019 – 2023 is opgesteld door de schoolleiding en het team en de MR hebben meegedacht en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de missie en kernwaarden  voor de komende vier jaar.

Wat is onze missie?
Op de Lidwinaschool geven we betekenisvol onderwijs. We leren de kinderen de basisvaardigheden als lezen, spellen, schrijven en rekenen en hebben daarnaast continu oog en aandacht voor de brede ontwikkeling. De nieuwsgierigheid van kinderen is onze motor. De Lidwinaschool is een kleurrijke school. Een Amsterdamse school die voortdurend in beweging is. We zijn een buurtschool gekenmerkt door een warme sfeer. Het is een plek waar iedereen zichzelf mag zijn. Kinderen op de Lidwinaschool kunnen zelfstandig werken, ze zijn creatief in doen en denken en ze hebben geleerd keuzes te maken. Door de leeromgeving uitdagend te maken, stimuleren wij kinderen om te willen leren. Door met thema's te werken krijgt de leerstof een plek binnen de eigen belevingswereld van de kinderen. Door onze normen en waarden steeds weer samen met de kinderen vast te stellen voelt een kind zich veilig binnen de school. Samen staan we sterk om kinderen in een veilige omgeving te inspireren tot leren met plezier.

En de kernwaarden zijn:
Aandacht - Middels een divers aanbod geef je ieder kind de positieve aandacht die het verdient. Betekenisvol onderwijs stimuleert de nieuwsgierigheid en dat trekt de aandacht. Als je aandacht voor de intrinsieke motivatie hebt geef je betekenisvol onderwijs.
Kwaliteit - We leren de kinderen de basisvaardigheden als lezen, spellen, schrijven en rekenen en hebben daarnaast continu oog en aandacht voor de brede ontwikkeling.
Betrokkenheid - Leerlingen op onze school krijgen kennis en vaardigheden aangeboden. De leerlingen leren zelf talenten en interesses kennen wat de betrokkenheid ten goede komt. Als je kinderen betrekt (betrokkenheid) bij het onderwijs is het betekenisvol voor kinderen.
Zelfstandigheid - Betekenisvol onderwijs stimuleert de zelfstandigheid bij het maken van eigen keuzes en je durven uiten.

Hoe vertaalt zich dat naar de praktijk?
Met ingang van dit schooljaar bieden wij de losse vakken; aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek in een geïntegreerde vorm binnen thema's aan. Dit doen we met de lesmethode Blink. Blink Wereld is erop gericht om leerlingen te prikkelen, nieuwsgierig te maken en vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Dit vanuit de wetenschap dat wanneer leerlingen zelf actief zijn, ze zich sneller ontwikkelen en ze ook de leerstof beter begrijpen en langer onthouden. Het is een totaalaanbod voor wereldoriëntatie voor groep 3 t/m 8.

De methode is veelbelovend en de thema's zijn spannend. Het team is inmiddels al zeer nieuwsgierig en enthousiast. Ook voor hen valt er nog veel te ontdekken. Het is een andere manier van werken. Dit gaat uiteraard niet zonder extra aandacht en betrokkenheid. Om het goed in de vingers te krijgen worden we begeleid door een gemotiveerd leerteam en de trainers van Blink. Reizen jullie mee? De titel van het thema rondom de Kinderboekenweek. Lekker breed en hier kan iedereen mee uit de voeten. Zelf ontdekken en doen!

We zijn er bijna, we zijn er bijna …………………
Schoolreisje; een onvergetelijk dagje uit met je klas. De groepen 5 gaan lekker buiten ravotten op het Natuurspeeleiland in Haarlem, de groepen 3 & 4 gaan glijden, rijden, zweven in speelpark
Oud-Valkenveen en de kinderen van 6 & 7 zwerven eind van de maand een dagje door de prehistorie in het Archeon. Wat een feestelijk begin van het schooljaar. Kinderen verheugen zich erop!

Lichtjesspeurtocht op de paarse heide....
Over onvergetelijke ervaringen gesproken, één van de hoogtepunten van in groep 8 is  het schoolkamp. Lekker intensief met elkaar bezig zijn in een relaxte en ongedwongen sfeer. Op de fiets naar de Woensberg in Blaricum, dierengeluidenspel op de uitgestrekte heide, 's  avonds samen gezellig keuvelen bij het haardvuur en de beroemde lichtjesspeurtocht… .. Drie dagen vol spanning, gezelligheid en plezier!

Aanmelden jongste telg
Rond de derde verjaardag van je kind ontvang je van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. Het is belangrijk dat je dit formulier op tijd inlevert. Daarom vermelden we hier nog even de sluitingsdata.
 1 november 2019 - voor kinderen die geboren zijn tussen 1 mei t/m 31 augustus 2016 
4 maart 2020 - voor kinderen die geboren zijn tussen 1 september t/m 31 december 2016  
3 juni 2020 - voor kinderen die geboren zijn tussen 1 januari t/m 30 april 2017 

Koken, yoga, dansen, Chinees leren…. Het kan allemaal na schooltijd in de Talententent!
Dynamo Talententent organiseert leuke en leerzame naschoolse activiteiten voor alle kinderen in Amsterdam-Oost. Deze week ontvangen de kinderen bijgaande vrolijke flyer. Een cursus van
10 lessen kost 50,- euro met uitzondering van de natuurclubs. De kosten daarvan zijn 20 euro. Het inschrijven gaat online via www.talententent.nl en je kunt betalen via iDEAL. Met stadspas betaal je geen bijdrage. Heb je geen stadspas en kun je deze bijdrage niet betalen, neem dan contact op met de ouder – en kindadviseur van de school. Heb je een vraag? Bel of mail Felice Suer 06 26 63 52 66 – f.suer@dynamo-amsterdam.nl. Heb je hulp nodig bij het digitaal inschrijven? Felice is op maandag
9 september om 8.30- 9.30 uur op de Hoeve aanwezig en op donderdag 12 september om 8.30 uur op het Hof.

Verhuisperikelen – buren locatie Hof
Wij wonen met ons gezin naast de school, aangrenzend aan het schoolplein. Komend jaar gaan wij ons huis verbouwen. Aangezien er geen toegang is vanaf de weg, maken wij deels gebruik van het schoolplein voor de af en aanvoer van materiaal. In september vangen wij aan met het onderkelderen van onze woning. Wij hebben kunnen regelen dat de afvoer van het vrijkomende materiaal buiten werktijden (en dus schooltijden) gebeurt, voor de veiligheid. Dit laat onverlet dat wij overlast gaan veroorzaken met de containers die voor de afvoer voor de school geplaatst zullen worden. Deze worden zo gezet dat het in- en uitgaan van de school zo min mogelijk gehinderd wordt, maar desalniettemin zullen ze in de weg staan. Wij hopen op jullie begrip. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, of nieuwsgierig zijn, 06-184 77 784
Hartelijke groet, Maarten, Simone, Abel, Louis en Celis

 


Foto's

Video's

Meer informatie