Flits 10 - 9 mei 2019

  • Gemaakt op: 9-5-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Carina Vermeeren
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Flits 10
9 mei 2019

Mei
29-5-2019             Lidwina Sportdag groep 1 t/m 8
27-5-2019             ASKO Sportdag groep 8
30-5-2019             Hemelvaartweekend t/m 31 mei

Juni
4-6-2019               Schoolreisje kleuters Hoeve
6-6-2019               Schoolreisje kleuters Hof
10-6-2019             2e Pinksterdag    
19-6-2019             Uitreiking 2e rapport         
20-6-2019             Rapportgesprekken
20-6-2019             Rapportavond

Juli
3-7-2019                Studiedag
5-7-2019                Zomerfeest         
11-7-2019              Laatste schooldag             
12-7-2019             Zomervakantie t/m 23 aug

Vrijdag 19 april; met recht een Goede Vrijdag!
Het team had op Goede Vrijdag een studiedag om u tegen te zeggen.  Waar hebben we aan gewerkt? - Thematisch werken: vanaf volgend schooljaar gaan we de zaakvakken veel meer geïntegreerd en in thema's aanbieden. Hoor je volgend jaar nog veel meer van.
- De Parro app: wordt de komende periode ingevoerd
- Werkverdeling: de nieuwe CAO, wie doet wat volgend jaar en hoe gaan we om met de hoge werkdruk? 
- Het schoolplan: ons nieuwe koersplan voor de komende 4 jaar.
- Cultuureducatie: wat is ons aanbod en wat zijn de cultuurdoelen?
Van alles kwam aan bod. Wat een tempo en wat een spirit. Doen – proces – focus – concreet – ambities – zichtbaar – richting. Om maar eens wat kernwaarden te noemen. 

Inschrijving Avondvierdaagse maandag 3 t/m donderdag 6 juni 2019 geopend!
Dit jaar kan het alleen via een Whatsappje. App je gegevens naar 06 270 64 752 en maak € 6,- per kind over op NL29 ABNA 0495 8170 90 t.n.v. Tj. Vos o.v.v. van voor- en achternaam van je kind(eren).
Benodigde gegevens:
Naam deelnemer - Groep - Leeftijd - Afstand: 5 / 10 km - Hoeveelste deelname - Telefoonnummer begeleider
Uiteraard gaan we ook dit jaar met alle Lidwina-deelnemers tegelijk van start. Dat is wel zo gezellig en goed voor de saamhorigheid. We verzamelen met zijn allen bij de Lidwinavlag(gen) en vertrekken (op veler verzoek iets vroeger dan vorige jaren) om 17.30 uur. De finishtijd ligt dan zo rond 20.00 á 20.15 uur. Dus:

Datum:                  ma 3 juni t/m do 6 juni 2019
vertrekpunt:        Sporthal Zeeburg/Flevoparkbad bij de Lidwinavlaggen.
Vertrektijd:           17.30 uur
Begeleiding:        Zorg zelf voor begeleiding van je kind. Het is natuurlijk niet verplicht om samen te lopen.
Contact:                Tjeerd Vos Zet mijn mobiele nummer in je contactenlijst. Alle info gaat via de app.
Te laat:                  Als je inschrijving na 24 mei binnenkomt, wordt het inschrijfgeld € 8,50.
Hartelijke groet, Tjeerd Vos (Oudervereniging)

Voortgang communicatie-app Parro
Hierbij komen we graag terug op de invoering van Parro. We voeren Parro gefaseerd in. Een aantal groepen  starten nu, anderen na de zomervakantie. Dit kan betekenen dat de groep van je kind pas begin volgend schooljaar met de app gaat werken. Dus misschien nog even geduld. Je krijgt van de leerkrachten die binnenkort starten een uitnodigingsmail om deel te nemen aan hun groep.
Wat is Parro ook alweer?
Het is een handige, effectieve en veilige communicatie-app, waarmee we met jou individueel of met alle ouders van de groep tegelijk kunnen communiceren. Als ouder heb je straks alle school gerelateerde informatie binnen handbereik. Een mooi voordeel van Parro is dat je geen telefoonnummers of
e-mailadressen hoeft uit te wisselen. Zo blijven je privé-gegevens privé. De intekenlijsten voor bijvoorbeeld oudergesprekken, schoolreisjes etc. worden over een tijdje digitaal ingevoerd en je kunt je digitaal aanmelden. Tevens wordt foto's delen nu nóg makkelijker en veiliger. Wil je meer weten over Parro? https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders

Heb je je jongste telg al aangemeld?
In Amsterdam zijn er regels en afspraken om je kind aan te melden voor de basisschool. Deze regels en afspraken zorgen er voor dat alle kinderen in Amsterdam op dezelfde manier op een basisschool geplaatst worden. De plaatsing is eerlijk, controleerbaar en voor ieder kind hetzelfde. Rond de derde verjaardag van je kind ontvang je van de gemeente Amsterdam een aanmeldformulier en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. Voor meer informatie kun je terecht op https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/hoe-werkt-het

Sluitingsdata
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn:
* kinderen geboren tussen 1 januari t/m 30 april 2016 -- woensdag 5 juni 2019
* kinderen geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus 2016 -- vrijdag 1 november 2019

Naast de Citotoetsen is er deze maand ook ruimte voor kunst in de klas en daarbuiten!
Kleuters gaan bewegen en dansen aan de hand van het prentenboek 'Eend is de baas'. Anouk Kukaleen van de Rode Loper op School leert ze dansend wat macht inhoudt en hoe je emoties kunt uitdrukken met je lichaam. De laatste les is een presentatie van de groepschoreografie aan de ouders: Eend is de baas!

Groepen 4 gaan naar het Tropenmuseum voor een muzikale rondleiding en swingende steeldrumles
Ze ontdekken verschillende muziekinstrumenten en maken kennis met bijzondere steeldrums uit Trinidad.
Ze leren spelen op de drums, naar elkaar luisteren en treden samen op als een echte drumband. Fantastisch toch?!

Kinderen van de groepen 6 ontwerpen hun eigen Superstad!
Het is een droom van kunstdocent Gerald Maurice van de Rode Loper op School. Waar is die stad? Nu of in de toekomst? Gewoon in de polder, zwevend in de lucht, diep onder water of gebouwd op Mars? Wat voor bouwwerken heb je nodig? Hoe verplaatsen mensen zich? Hoe zit het met de natuur? En sport en spel? De leerlingen plannen hun Superstad en ontwerpen gebouwen, bruggen en tunnels. Ze werken met hout, metaal, karton, kunststof en gerecyclede materialen.

Filosoferen en gutsen in de groepen 8
Moet je een geheim altijd bewaren? En is een geheim goed voor vriendschap? Is het goed om clubjes te maken en waarom is je eigen buurt beter? De groepen 8 gaan filosoferen over onderwerpen als vriendschap, verantwoordelijkheid en levensbeschouwelijke waarden. Wat is moraal en hoe doe je dat op een gewone dinsdagmiddag? N.a.v. het filosofisch groepsgesprek maken ze een illustratie voor een stempel. Ze werken de  ontwerpen met gutsen uit tot stempels in kurklinoleum. In les 3 drukken ze met een kleine drukpers de stempels tot bladzijden voor een klassenboek. Beeldend kunstenaars Michaela Rademaker en Servaas Huygen van de Rode Loper op School begeleiden de kinderen in deze lessen.

Reminder Lidwina Sportdag 29 mei 2019: alle hens aan dek voor een sportieve Lidwina-ochtend!
Wat zoeken we?
We zijn op zoek naar groepsleiding, spelleiding, een koffieploeg en EHBO-ers.
Wanneer is het?
Woensdag 29 mei van 08.30 uur tot 12.30 uur. Daarna begint het Hemelvaartweekend.
Hoe meld ik me aan?
Maak een keuze voor woensdag 15 mei: 
1. via de intekenlijst in de groep OF (dus niet beide)
2. door een mailtje te sturen naar Aafke a.de.krijger@askoscholen.nl
 Vermeld je naam, groep en naam van je kind en laat even weten of je Ehbo-er bent.
Wij maken samen met jullie van sport graag een feestje en danken je alvast voor je aanmelding.

Heb je de actie voor een AED in de buurt nog in het vizier? 
Samen onze buurt (hart)veiliger maken. Dat is het doel. De crowdfundactie opgezet door meester Ronald en juf Marja is al lekker op stoom, maar we zijn er nog niet. Daarom is de actie verlengd tot 31 mei! Ga naar https://www.buurtaed.nl/projecten toets de postcode 1097 of 1098 in en help deze actie succesvol te maken! 

Gevonden spullen worden weer opgeruimd
Ben je nog iets kwijt? Je kunt t/m vrijdag 16 mei nog een kijkje nemen tussen de vondsten. Daarna ruimen we het op.

 

 

 
Foto's

Video's

Meer informatie