Flits 12 - 20 juni 2019

  • Gemaakt op: 20-6-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Carina Vermeeren
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Flits 12
20 juni 2019

Juni
20-6-2019          Rapportgesprekken
20-6-2019          Rapportavond

Juli
3-7-2019             Studiedag
5-7-2019             Zomerfeest      
11-7-2019           Laatste schooldag         
12-7-2019           Zomervakantie t/m 23 aug

De Oudervereniging is naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester!
Rob Reefman, de huidige penningmeester, die dit nu ruim drie jaar met veel plezier doet, stopt er aan het eind van volgend schooljaar 2019/2020 mee. Na dan ruim 4 jaar is het dan tijd voor iemand anders. Rob blijft daarna wel lid van de oudervereniging.

Hij zou de nieuwe penningmeester graag al vast vanaf  het begin van het nieuwe schooljaar willen meenemen in het wel en wee van de penningmeester, zodat hij met een gerust hart het stokje aan het einde van het schooljaar kan overdragen. De penningmeester beheert namens de oudervereniging (en haar leden) een jaarlijkse begroting van ongeveer EUR 40.000,-. Hiervan worden de schoolreisjes, de sinterklaascadeaus, het paasontbijt, het kerstdiner etc. bekostigd. Daarnaast zorgt de penningmeester, met behulp van school, voor de betaling van de jaarlijkse ouderbijdrage, waarvan alle genoemde activiteiten worden betaald en zo dus deze extra activiteiten mogelijk gemaakt voor de kinderen. En daar doen we het uiteindelijk voor.

Best een verantwoordelijke maar ook leuke taak. Een keer per jaar doet de penningmeester verslag van de financiële gang van zaken van het afgesloten schooljaar (loopt van 1/8-31/7), het huidige schooljaar en vraagt hij/zij toestemming voor het budget voor het komende schooljaar tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in mei.

De OV is dan ook op zoek naar een enthousiaste ouder, die graag iets actiever actief wil zijn voor de school van de kinderen en het leuk vindt om de schatkist te bewaken. Rob vertelt je er graag meer over. Uitkijkend naar een aantal enthousiaste reacties, Met hartelijke en financieel groet, De OV ovlidwina@gmail.com

De kinderen kunnen zich weer opgeven voor het open podium Lidwina zOmERfeest
Het talent wordt ieder jaar groter, de optredens spectaculairder, dus........
Geef je snel op voor het open podium! Kun je dansen, zingen, een muziekinstrument bespelen? Zit je in een band, of speel je toneel? Geef je dan op en mail naar Openpodiumlidwina@hotmail.com
Alles mag! Alleen, of met een groep. In het OER-thema of niet. Het kan allemaal. Let wel: Je optreden mag maximaal 2 minuten duren. En er zijn maar 25 plekken! Dus mail snel naar Openpodiumlidwina@hotmail.com

En binnenkort kun je je aanmelden als vrijwilliger voor Lidwina zOmERfeest 2019!
Vrijwilliger zijn bij het Lidwina zOmERfeest is hartstikke leuk, maar dat wist je natuurlijk al. De intekenlijsten hangen volgende week bij de klassen en dan kunnen ouders weer massaal intekenen.
Het Zomerfeest - vrijdag 5 juli - locatie Hoeve, direct na schooltijd: leuk gezelschap, een goede sfeer en vooral samen. Iedereen is welkom!

Formatie 2019  - 2020
Jullie zijn vast nieuwsgierig naar de formatie van volgend schooljaar. Deze delen we graag met jullie in de volgende Flits op maandag 1 juli.

Uitreiking rapporten groep 2 t/m 7
Op woensdagochtend 19 juni hebben we de rapporten uitgereikt. Vanavond is de rapportavond.

MR verkiezingen oudergeleding; er mag gestemd worden!
Aangezien zich 2 kandidaten hebben aangeboden voor de oudergeleding van de MR gaan wij verkiezingen houden. Per gezin kan er 1 keer gestemd worden op 1 kandidaat. Aanstaande maandag, 24 juni, gaat er met elk oudste kind uit een gezin een stemformulier mee. Op beide locaties staat een stemdoos. Op de Hoeve bij juf Marja en op de Hof bij de administratie (bij Hedy en Carina). Je kunt het stembiljet hier deponeren van dinsdag 25 juni tot en met donderdag 4 juli 15.30 uur. De uitslag wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt via de mail. De kandidaten stellen zich hieronder zich alvast graag aan je voor: Stella van der Baan & Simone de Jong.
Hartelijke groet, Sanne van Stolk (namens de MR)

Mijn naam is Stella van der Baan, moeder van Felia (5), Levi (5) en Tirza (2). Ik ben werkzaam bij een internationaal chemiebedrijf, waar ik mij naast mijn werkzaamheden als bedrijfsjurist ook inzet voor diversiteit en inclusiviteit binnen en buiten het bedrijf. Ik ben erg geïnteresseerd om deel uit te maken van de medezeggenschapsraad en in dialoog met de andere MR-leden gevraagd en ongevraagd mee te denken over het schoolbeleid en andere onderwerpen. Belangrijke onderwerpen voor mij zijn verkeersveiligheid rondom school, groenvoorzieningen op school, een veilige en inspirerende omgeving voor ieder kind om zichzelf te zijn/worden, social media & technologie en de ontplooiing van ondernemerschap bij de kinderen. Het lijkt mij dan ook erg leuk bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de Lidwina school.

Beste ouders en leerkrachten van de Lidwina, graag wil ik de MR versterken. Ik ben Simone de Jong, 42 jaar oud, woon naast de locatie 't Hof en heb twee zonen op school: Louis in groep 4 en Celis in groep 3. Abel, groep 7, heeft tot vorig jaar ook op de Lidwina gezeten, wat maakt dat ik ook met de bovenbouw bekend ben. Ik denk dat ik binnen de MR een rol kan spelen omdat ik goed het algemeen belang in de gaten kan houden, verschillende meningen kan zien en invoelen en vaak een verbindende rol kan spelen. Tegelijkertijd ben ik kritisch op wat onderwijs in Nederland zou moeten kunnen bieden en toegewijd om dat binnen de Lidwina na te streven, zowel voor de leerlingen als de leerkrachten. Hartelijke groet, Simone de Jong

De MR notulen van 22 mei staan nu online. Nieuwsgierig? Klik hier!

Gevonden voorwerpen
Juf…ik ben mijn fietssleutel, jas, gymtas, knuffel, ring kwijt! Gelukkig vinden we veel, maar er blijft nog meer liggen. Neem nog even een kijkje bij de gevonden voorwerpen. In de laatste week ruimen we alles op en brengen we de spullen naar een goed doel. 


Foto's

Video's

Meer informatie