Flits 3 - 31 oktober 2019

  • Gemaakt op: 31-10-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Carina Vermeeren
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Flits 3
31 oktober 2019

November
06-11-2019        Landelijke onderwijsstaking – school gesloten
18-11-2019        Choco-toernooi gr 6 t/m 8 (tafeltennistoernooi)  
18-11-2019        School versieren Sint     
25-11-2019        Oudergesprekken t/m 29 nov     

December
5-12-2019          Sinterklaasfeest              
6-12-2019          Studiedag          
9-12-2019          Versiering omwisselen  
18-12-2019        Kerstviering kerk             
19-12-2019        Kerstdiner ochtend naar school / 's middags vrij!
20-12-2019        Versiering opruimen       
20-12-2019        Ochtend school / 's middags start Kerstvakantie
23-12-2019        Kerstvakantie t/m 3 jan 2020

Woensdag 6 november doen wij mee aan de landelijke onderwijsstaking
Deze dag is onze school dicht. We eisen meer investeringen in het onderwijs, minder werkdruk en een eerlijk salaris. Een groot deel van het schoolteam doet mee aan de manifestatie op de Dam tussen 10 en 11 uur. Je bent daarbij natuurlijk (samen met je kind) van harte welkom om te laten zien dat investeren in goed onderwijs een topprioriteit van de politiek zou moeten zijn. Wij verzamelen om ongeveer 9.30 uur bij de zijingang van de Bijenkorf.
In onze eigen wijk is er om 9 uur een actie bij het stadsdeelkantoor. Daar verzamelen ouders en kinderen zich en wordt door ieder kind een (uitgebloeide) bloem met kaartje aangeboden aan de stadsdeelvoorzitter en wethouder. Op het kaartje staat wat het kind later worden wil en dat het daarvoor goed onderwijs eist. De brief van het schoolbestuur over de staking hebben we toegevoegd.

Wat is typisch Nederlands?
De studiedag van afgelopen maandag stond in het teken van thematisch werken, waaronder het werken met onze nieuwe methode Blink. Tot de Kerst staat het thema 'Echt Nederland' in alle groepen op het programma. Als de dagen donkerder worden eten we erwtensoep en pepernoten en vieren we Sinterklaas en Kerst. Waarom eigenlijk? Wat is typisch Nederlands? Welk beeld hebben we van Nederlanders? En klopt dit wel? En wie is eigenlijk de baas in ons land en hoe is dat geregeld? Wat vind jij belangrijk voor ons land? Er valt zoveel te ontdekken!

De vrijwillige ouderbijdrage betalen via de Stadspas-regeling
Het stadsbestuur stelt dat alle Amsterdammers volwaardig mee moeten kunnen doen en dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. In dit kader investeert de gemeente in de Stadspas-regeling 'vrijwillige ouderbijdrage', gericht op het garanderen dat alle leerlingen deel kunnen nemen aan de extra activiteiten die een school organiseert. Vanwege groot succes heeft de gemeente Amsterdam besloten om alle basisscholen in Amsterdam de gelegenheid te geven om gebruik te maken van de Stadspas-regeling. Door middel van het scannen van de Stadspas vergoedt de gemeente de vrijwillige ouderbijdrage voor het kind aan de school. Uiteraard maken wij graag gebruik van deze regeling en doen wij vanaf nu mee!

Heeft je kind een stadspas? Laat deze pas scannen bij Carina op de Hof of bij Marja op de Hoeve. Wanneer de Stadspas gescand is, staat er genoteerd dat je de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar hebt voldaan en zet de Oudervereniging de administratie rondom de ouderbijdrage stop.  Mocht je al betaald hebben, laat het ons ook weten. Dan scannen we alsnog de pas.
De Stadspas kun je aanvragen als je een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wil je weten of je kind hier recht op heeft? Kijk dan op https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/ of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

De Leerplichtwet; het recht voor alle kinderen op onderwijs
Het recht op onderwijs wordt in Nederland beschermd via de leerplichtwet. In Nederland geldt een leerplicht voor alle kinderen van 5 t/m 16 jaar en tot je 12e zijn ouders verantwoordelijk voor het nakomen van deze leerplicht. Een gevolg van deze wet is dat kinderen buiten de gestelde lesuren niet zomaar thuis mogen blijven. De wet houdt echter wel rekening met een aantal uitzonderingen. De schoolleiding is bevoegd hierover een besluit te nemen, maar de leerplichtambtenaar controleert of de school hier op de juiste manier over beslist. Het blijkt dat we de afgelopen jaren een beetje te makkelijk met de uitzonderingen van deze wet zijn omgesprongen. Vanaf nu zullen wij weer strenger op de regels toezien. Voordat je een aanvraag doet, kun je hier lezen wat wel en niet mag van de leerplicht. 

Extra verlof moet altijd schriftelijk aangevraagd worden bij de schoolleiding. Een formulier hiervoor is verkrijgbaar bij Marja en Hedy of te downloaden via onze site. Het formulier ook graag bij hen inleveren.

Met elkaar verantwoordelijk voor een schone, opgeruimde school
Het is gewoon een feit: een opgeruimde school straalt rust, ruimte en  positieve energie uit. Onze gangen voldoen nu nog niet aan dit ideale plaatje. Dagelijks blijft er veel aan de kapstok hangen, met als gevolg dat er ook veel spullen op de grond vallen en (blijven) liggen. Naast dat je minder snel geneigd bent om spullen op te ruimen in een rommelige ruimte, kan de schoonmaker de school eind van de middag niet lekker kuisen. Laten we er samen voor zorgen dat de kapstokken aan het eind van de dag leeg zijn. Gewoon elke dag alle jassen, tassen, vestjes en werkjes mee naar huis. Een opgeruimde school is veel waard toch?!

In dit kader vatten we gelijk de koe bij de horens. De mand met de gevonden voorwerpen puilt op beide locaties uit. Maandag 11 november ruimen we alles op en doneren de spullen aan een goed doel. Dus ben je nog iets kwijt neem dan nog even een kijkje.

Chocotoernooi…het jaarlijkse tafeltennisevenement voor groep 6 t/m 8
Pingpongen….een favoriete bezigheid van de bovenbouw kinderen tijdens de pauzes. Het chocotoernooi vinden de meesten dan ook erg leuk. Eind november gaan we weer los. In groep 6 krijgen de kinderen de kans om spelenderwijs verschillende aspecten van het tafeltennis te oefenen bij verschillende stationnetjes. Zo kun je punten scoren door tafeltennisballetjes te mikken in een paraplu en zittend proberen over te spelen. In groep 7 & 8 wordt het een echt toernooi, dan speel je wedstrijdjes tegen elkaar. Dit alles onder de bezielende leiding van de gymdocenten en een aantal sportieve ouders. Game & Set!

Sportief nieuws vanuit de TSO locatie Hof
Tijdens de overblijf wordt er getennist op het tennisbaantje bij de Hof. Kinderen van 5 t/m 8 kunnen 2x deelnemen aan een workshop tennis. Tennistrainer Richard laat de kinderen kennismaken met deze leuke sport.

 


Foto's

Video's

Meer informatie