Flits 5

  • Gemaakt op: 14-11-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Ronald Preng
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​​​​​​​​​​​​​

dinsdag 15:     ​profileringsochtend voor nieuwe ouders op de Hoeve

​donderdag 17:rondleiding Scheepvaartmuseum groep 8a en 8b

vrijdag 18:      rondleiding Scheepvaartmuseum groep 8c

dinsdag 22:     tafeltennistoernooi groepen 6a en 6b

woensdag 23:  tafeltennistoernooi groep 6c

donderdag 24:tafeltennistoernooi groepen 7

vrijdag 25:      tafeltennistoernooi groepen 8

 

December

Vrijdag 2:       Sinterklaasfeest

Woensdag 21: Kerstviering

Donderdag 22:Kerstdiner/borrel

Vrijdag 23:     studiedag

Maandag 26:  Kerstvakantie t/m 8 januari

 

Bericht van het ASKO bestuur

Geachte ouders,

Afgelopen dagen heeft de heer Heeg, vader van twee leerlingen van de Lidwinaschool, op beide locaties van de school een flyer uitgedeeld waarmee hij zichzelf presenteert als kandidaat voor de medezeggenschapsraad van de Lidwinaschool. In de flyer heeft de heer Heeg aangegeven dat hij van mening is dat de school niet altijd integer omgaat met ouders en kritiek. Ook stelt hij dat de sociale veiligheid van kinderen in het geding zou zijn.

Wij, bestuur van de ASKO en directie van de school, worden al geruime tijd door de heer Heeg bestookt met (onterechte) beschuldigingen zoals vermeld in de flyer. Dit heeft eind vorig schooljaar geleid tot een door de heer Heeg ingezette procedure bij de landelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie heeft de heer Heeg echter op alle punten in het ongelijk gesteld.

​Als bestuur en directie van de Lidwina hoopten wij dat het nodeloos beschuldigen van het bestuur, de schoolleiding en zelfs leerkrachten, met de hiervoor aangehaalde uitspraak zou stoppen. Gezien de inhoud van de flyer is dat, helaas, niet het geval. Wij hopen dat u de school, de directie en het bestuur, blijft beoordelen op basis van uw eigen ervaringen. Wij ervaren de Lidwinaschool als een fijne school, waar met hart voor kinderen goed onderwijs wordt gegeven en waar de sociale veiligheid gegarandeerd is. 

 

Mevrouw Mr. A.N. Middelkoop.

Voorzitter College van Bestuur

Tussenschoolse opvang (TSO)

Het valt ons op dat er veel kinderen uit de bovenbouw niet betalen voor de TSO en wel meespelen op het Mariotteplein met de groep overblijvers. Dat maakt het voor de organisatie van de TSO erg lastig. De TSO –krachten moeten in een keer op veel meer kinderen letten dan waarvoor zij ingedeeld staan. Hierdoor ontstaan vervelende situaties. Een vriendelijk verzoek om kinderen die niet overblijven op school niet op het Mariotteplein te laten spelen met de overblijvende kinderen.

Fietsen parkeren Hof

Het is fijn wanneer ouders die hun kind naar school brengen hun fietsen zoveel mogelijk aan de zijkant parkeren zodat de doorgang vrij blijft. Nu staan er regelmatig veel fietsen en bakfietsen zo geparkeerd dat de kinderen de ingang van de school niet goed kunnen bereiken.

Afsluiting kinderboekenweek

Woensdag jongstleden sloten we de kinderboekenweek af. Er waren veel ouders, de opkomst was groot. Wat hebben de kinderen veel werk gemaakt van de tentoonstelling, het was een groot succes!

 


​​​Verkiezingen oudergeleding Medezeggenschapsraad

VerkiezingenMR2016.pdf

​​


Foto's

Video's

Meer informatie