Flits 6 - 17 januari 2019

  • Gemaakt op: 17-1-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Carina Vermeeren
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Flits 6 - 17 januari 2019

Januari
23-1-2019          Voorleesochtend & start voorleesdagen

Februari
7-2-2019             presentatie kwaliteitsonderzoek ouders
18-2-2019          Voorjaarsvakantie t/m vr 22 feb              

Maart
1-3-2019             Uitreiking 1e rapport    
4-3-2019             Rapportgesprekken
15-3-2019           Disco gr 6 t/m 8
28-3-2019          studiedag

April
17-4-2019           Paasontbijt       
19-4-2019          Studiedag         
22-4-2019          April/Mei vakantie t/m 3 mei

Dag 2018, welkom 2019!
Alle Sint en kerstspullen liggen inmiddels weer in de kelder of op het zoldertje. We zijn er klaar voor, wat ons betreft is de school 2019-proof!
December blijft een bijzondere maand. Feestelijkheden volgen elkaar in rap tempo op en het lijkt of we tijdens die dagen veel behoefte hebben aan warmte en saamhorigheid. Wat hebben we genoten van de intocht van Sinterklaas, het samenzijn in de kerk, de zingende ouders tijdens het kerstdiner en de sfeervolle ambiance in de school en op de pleinen. Maar liefdevol en vrolijk feesten lukt alleen met een strakke organisatie en hulp van jullie. Iedereen die op een of andere manier een handje heeft geholpen; dank voor jullie medewerking!
Massaal hebben jullie klavertjes 4 en kerstkaarten gekocht. Inmiddels hebben we € 889,92 overgemaakt naar de kinderen van de Voedselbank en € 522,98 gedoneerd aan Edukans. Grandioos!

Welke kwaliteiten moeten we vasthouden en welke aspecten kunnen we verbeteren? 
Eind november hebben veel ouders de vragenlijst ingevuld. Om een betrouwbaar en goed beeld te krijgen van je kwaliteit heb je een hoge response nodig en die response was goed! Dit geeft ons de mogelijkheid om zaken te bespreken en mogelijk te verbeteren. Daarom nogmaals hartelijk dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om de vragenlijst in te vullen.
Inmiddels hebben we de uitkomst digitaal gedeeld met het team en de MR. Op de eerstvolgende teamvergadering en MR-bijeenkomst bespreken we de resultaten inhoudelijk. Uiteraard delen we jullie ambities en wat al goed is ook graag met jou als ouder. Dit doen we op papier in de volgende Flits, maar we doen het ook graag persoonlijk. Daarom nodigen we je op donderdag 7 februari om 08.45 uur uit in de teamkamer op locatie Hof. Roger & Baukje presenteren het rapport en er is ruimte om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Rond 09.30 uur ronden we af. Wil je er graag bij zijn? Meld je aan bij Carina stlidwina.info@askoscholen.nl
PS: als eindcijfer geven jullie de school een 7.5. Dat is een mooi begin!

Studiedag  7 januari 2019 - Wat stond er op het programma? We praten je graag even bij.
In de ochtend hebben we ons zelf getrakteerd op een Nieuwjaarsontbijt. Proosten op het nieuwe jaar en genieten van de muzikale omlijsting van zangcoach Liekje Welten. Een vruchtbare bodem voor de rest van de dag!
Sinds dit schooljaar hebben we een aantal leerteams binnen school. Een leerteam is een professionele leergemeenschap waarin een klein groepje leerkrachten gezamenlijk werken aan  beleidsontwikkeling en onderzoek. Sommige leerteams worden hierbij ondersteund door studenten van de Universitaire Pabo.

Het leerteam visie en schoolcultuur heeft het team deze ochtend onderworpen aan een kennisquiz over de visie van onze school. Welke uitspraken komen uit onze visie en welke staan in de visie van een andere school? Dit leverde interessante resultaten op. In kleine groepen zijn we in gesprek gegaan over hoe de visie in de dagelijkse onderwijspraktijk naar voren komt en hoe dit anders ingevuld zou kunnen worden. Een kleine oefening out of the box denken dus. Ook hier kwamen leuke, grappige en vooral interessante ideeën uit naar voren. Veel stof om op voort te borduren!

Naast de methode Take it easy willen wij spelenderwijs en laagdrempelig aandacht besteden aan het Engels. Daarom organiseert het leerteam Engels & Internationalisering deze maand een Engelse week en houden ze gedurende het gehele schooljaar zicht op de doorgaande lijn 1 t/m 8. Allerlei activiteiten en spelletjes , Engelse liedjes, verhaaltjes of filmpjes en zelfs een high tea. Kinderen mogen ook dingen van thuis meenemen die bij dit thema aansluiten. Het leerteam enthousiasmeerde deze ochtend het team met ideeën voor de Engelse week.

In de middag zijn we bijgeschoold in de nieuwste ontwikkelingen van ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Het gaat hierbij om het registreren en monitoren van toets resultaten, het ophalen van resultaat-overzichten en het maken van trendanalyses. Daarnaast weten we weer alle in – en outs van het programma Zien! Met dit programma brengen wij de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart en monitoren we de sociale veiligheid op schoolniveau.

Muirin Post
Vorige week hebben wij het intens verdrietige bericht ontvangen dat een oud leerling van ons plotseling is overleden. Het betreft Muirin Post, hij is 14 jaar geworden. Muirin heeft nog een oudere broer en zus, hierdoor is de familie Post jarenlang kind aan huis geweest bij ons op school. Dit bericht raakt ons als een mokerslag. Om dit verdriet samen te delen hebben we er veel over gepraat, ook met de kinderen. Vrijdag 11 januari waren we met een aantal collega's aanwezig bij het liefdevolle afscheid van Muirin.

Cito LVS toetsen
Zoals je wellicht weet maken we gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem (Cito LVS). Het is een hulpmiddel voor de leerkracht, het  ondersteunt en verrijkt hun observaties. In groep 2 t/m 7 nemen wij tweemaal per jaar (begin van het jaar en rond mei/ juni) deze toetsen af. Voor de kinderen is het misschien een beetje spannend omdat ze even in een andere opstelling zitten, maar ze hoeven zich thuis niet voor te bereiden. Het is voor hun een gewone schooldag.

Verslag MR 30 oktober 2018
De notulen staan online. Nieuwsgierig wat er besproken is? Klik hier

Preventief gezondheidsonderzoek 10-jarigen (het gaat om de kinderen die geboren zijn in 2008)
Alle 10-jarigen hebben inmiddels een envelop ontvangen met daarin een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek op school. In de brief staat een persoonlijke inlogcode vermeld waarmee je de digitale vragenlijst m.b.t. je kind kunt invullen. Inlogcode kwijt? Neem dan contact op met Sieta Dijkstra van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 020 – 555 59 61 of per mail sdijkstra@ggd.amsterdam.nl

Hoe maken we onze kinderen gemotiveerde lezers?
Lezen en voorlezen zijn een van de beste voornemens voor 2019, dus wij doen volop mee!
Wanneer de leesvlam bij kinderen eenmaal goed brandt, dooft deze niet zo snel meer uit. De werkgroep bibliotheek & leesplezier stimuleert en inspireert de rest van het team om dit vlammetje bij kinderen aan te wakkeren! Ze bestellen o.a. leskisten bij de OBA met boeken die kinderen aanspreken. Soms bestaat een leskist uit een film en een boek (bijv.de Gruffalo of de GVR). De kinderen lezen dan in de klas allemaal hetzelfde boek en kijken samen naar de film. Door er vervolgens over te praten gaan kinderen het boek beter begrijpen.

Van 23 januari - 6 februari: Voorleesdagen én Poëzieweek!
Van woensdag 23 januari tot en met 6 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. In de groepen 1 tot en met 4 is het op woensdagochtend 23 januari Voorleesochtend. De leerkrachten zullen ouders vragen of ze willen komen voorlezen in de klas. En school zorgt voor een kleine versnapering voor alle lezende en luisterende kinderen. Leerlingen mogen, in overleg met thuis natuurlijk, hun lievelingsvoorleesboek meenemen.

Poëzieweek in de groepen 5 – 8
De groepen 5 tot en met 8 doen mee aan de Poëzieweek. Dus volop aandacht voor poëzie, dit jaar met het thema Vrijheid. We gaan niet alleen poëzie lezen, maar ook samen poëzie maken. En staat er thuis een mooie (kinder)dichtbundel, neem deze dan gerust mee naar de klas. Meer informatie over de voorleesdagen, de poëzieweek én voorlees- en boekentips staan op www.nationalevoorleesdagen.nl  en op www.poezieweek.com.

Dichten en zingen met dichter Erik!
In de OBA Linnaeusstraat leest Erik van Os de kinderen uit groep 4 voor uit zijn spiksplinternieuwe gedichtenbundel Haren vol banaan. Kinderen ontdekken dat je in een gedicht iets op een bijzondere manier zegt en dat gedichten vaak grappig en ontroerend zijn. Erik brengt zijn ukelele en mondharmonica mee. Kinderen mogen meezingen, lachen en klappen en als je liever alleen luistert, dat mag ook!

Is het kletspraat of niet? Daar gaat het om in Studio Snugger!
Op initiatief van een betrokken ouder hadden de kinderen van groep 6 eind december de mazzel om een opname van het tv-programma Studio Snugger bij te wonen op het Media Park in Hilversum. Dat hier veel opnames van tv programma's worden gemaakt o.a. de Voice Kids maakte indruk op de glunderende kinderen. Wanneer deze opname op televisie  wordt uitgezonden is nog niet duidelijk. Mochten we meer weten, we houden jullie op de hoogte.

Kleuters gaan experimenteren in het kleuren en materialenlab!
In Het Kleuren & Materialen Lab borrelt en bruist het van de ideeën. Samen met beeldend kunstenaar Petra Veenstra van de Rode Loper op School maken de kleuters deze maand in 3 lessen kennis met verschillende beeldende technieken. Ze experimenteren met kleur en vorm. Omdat de materialen geen duidelijke invulling hebben wordt de creativiteit van de kinderen gestimuleerd. Onderzoeken, uitproberen, kijken en ervaren!

De kinderen van groep 5 maken kennis met een professioneel symfonieorkest!
De kracht en impact van een symfonieorkest is overweldigend. De kinderen van groep 5 gaan deze maand naar de NedPhO-Koepel in de Batjanstraat in de Indische buurt. Hoe werken 80 musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest samen en hoe klinkt een hobo in zijn eentje? Hoe fantastisch is het om samen met een heel orkest te zingen en wie van de kinderen durft er naast de dirigent op de bok te klimmen? Om ze goed voor te bereiden komen 2 musici deze maand eerst in de klas.

Schoolschaken Voorronde Amsterdam-Oost
Ieder jaar probeer Bruno Emans, vader van Tobias een paar teams bij elkaar te krijgen om deel te nemen aan het Amsterdamse Basisscholenkampioenschap Schaken! De voorronde vindt plaats op zondagmiddag 10 februari in het Cygnus Gymnasium. Je moet schaken vooral leuk vinden en de regels ongeveer kennen. Wil je meedoen? Stuur z.s.m. een mailtje naar bruno.emans@gmail.com


Foto's

Video's

Meer informatie