Flits 6 - 27 januari 2020

  • Gemaakt op: 27-1-2020 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Carina Vermeeren
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Flits 6 - 27 januari  2020

januari               
30-1-2020          Onderwijsstaking – school gesloten
31-1-2020           onderwijsstaking – school gesloten

februari
5-2-2020            Uitreiking 1e rapport     
6-2-2020            Vanaf 6 feb rapportgesprekken 
17-2-2020           Voorjaarsvakantie t/m 21 feb     
24-2-2020          Studiedag          
26-2-2020          Rondleiding toekomstige ouders (Hoeve)

maart
13-3-2020           Disco gr 6 t/m 8

april
8-4-2020            Paasontbijt
9-4-2020            studiedag          
10-4-2020          Paasweekend t/m 13 april
27-4-2020          Meivakantie t/m 8 mei

Dank!
In de vorige flits is het ook al genoemd maar ook namens de OV hulde en dank voor het 'team vlaggenlijnen'. Een groep van (groot)ouders dat achter de naaimachine is gekropen om de prachtige feestelijke vlaggenlijnen te maken. Daar gaan we nog heel lang plezier aan beleven. Wat was de school weer mooi versierd met Sinterklaas en Kerstmis. De Oudervereniging bedankt iedereen hartelijk die geholpen heeft, ook met de andere activiteiten rondom de feestdagen. Er waren veel helpende handen: heel fijn! Marinja Ketelslager – voorzitter OV

Reminder onderwijsstaking
A.s. donderdag en vrijdag is de school gesloten in verband met de landelijke onderwijsstaking.

We nemen afscheid van de Cito kleutertoets groep 2 en Cito entreetoets groep 7
Wat ons betreft positief nieuws. Bovenstaande toetsen zijn in Amsterdam niet meer verplicht af te nemen. Daarom nemen we dit jaar deze toetsen, net zoals op de meeste andere Amsterdamse scholen niet meer af. Dit staat los van alle andere Cito – en methodetoetsen.

Wist je dat we ook de sociale-emotionele ontwikkeling volgen en in kaart brengen?
Tijdens de rapportgesprekken komt van alles aan bod. Hoe ga je met je klasgenootjes om? Zit je lekker in je vel? Heb je het naar je zin op school? Zeg je tegen je juf of meester wanneer je je niet fijn voelt in de klas?  

Door middel van het digitale observatiesysteem (Zien!) en een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling Pad brengen we alle kinderen individueel in beeld. Met Zien! hebben wij een middel in handen dat ons helpt om de signalen die kinderen afgeven op te vangen. Hierdoor zijn we in staat om de kinderen beter te begrijpen, krijgt de leerkracht suggesties voor ondersteuning en krijgen wij zicht op de sociale veiligheid in school.   

Aan de hand van een vragenlijst brengt de leerkracht minimaal éénmaal per jaar het sociaal-emotioneel functioneren per kind in kaart. In de groepen 5 t/m 8 vullen de kinderen daarnaast ook zelf de vragenlijsten in. Dit zorgt voor een mooie vergelijking, heb ik het goed gezien? De leerkracht bespreekt de uitkomsten met de intern begeleider en als dat nodig is met het kind en de ouders.

Voor de lessen op dit gebied maken we gebruik van de methode PAD. Met deze methode krijgen kinderen inzicht in de manier waarop hun emoties invloed hebben op hun eigen functioneren. En als je weet hoe je in elkaar steekt, kun je vaardiger worden in het omgaan met anderen. Dagelijks besteedt de leerkracht mede aan de hand van deze methode spelenderwijs tijd en aandacht aan het omgaan met emoties. Je hebt vast weleens gehoord: stop hou op, ik vind dit niet leuk. Of de schildpad op de speelplaats of in de klas gezien. Een plek waar je even tot jezelf kan komen. Of je kind zegt: mam, ik ben het padkind vandaag! Dit is een dag vol complimentjes voor en van jezelf.

Schuilt er misschien een fotograaf in je? Zoek het uit in de Talententent van Dynamo
De talententent organiseert leuke en leerzame naschoolse activiteiten voor alle kinderen in Amsterdam-Watergraafsmeer. De robotwise blijkt hot. Er zijn nog enkele plekken vrij bij:
Yoga                                    groep 3 & 4
Fashion Fix                       groep 6, 7 & 8  
Keramiek                          groep 6, 7 & 8
Fotografie Lab                groep 6, 7 & 8
Meer weten, meedoen of inschrijven?
www.talententent.nl  klik activiteiten aan en dan links Watergraafsmeer, daar vind je al deze activiteiten! Meer informatie bij Felice Suer, stuur een mail naar fsuer@dynamo-amsterdam.nl

BSO de Beukelseberg – Kindercentrum Watergraafsmeer gaat uitbreiden
Vanaf maart heeft de naschoolse opvang de Beukelseberg extra ruimte beschikbaar voor
20 kinderen op locatie de Hoeve. Daarnaast openen ze vanaf april/mei een kleutergroep op locatie Hof! Ook hier is ruimte voor 20 kinderen. Wil je meer weten? Open de bijlage of ga naar www.kcwa.nl

Het Nederlands Philharmonisch Orkest heet de groepen 8 van harte welkom!
In Amsterdam groeien veel kinderen op zonder ooit naar een klassiek concert te zijn geweest. Het Nederlands Philharmonisch laat daarom kinderen op een enthousiasmerende manier kennismaken  maken met musici én met klassieke muziek. Hoe mooi is het om vlakbij een orkest te zitten en de musici op de vingers te kijken? Hoe werken 80 musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest samen en hoe klinkt bijvoorbeeld de hobo in zijn eentje? De groepen 8 bezoeken begin volgende maand de Nedpho-koepel (Batjanstraat) voor een ontmoeting/concert met het complete orkest.  

School schaken  Amsterdam-Oost
Ieder jaar zet Bruno Emans (vader van Tobias) zich in om een team bij elkaar te krijgen om mee te doen aan het Scholenschaaktoernooi. De voorronde vindt dit jaar plaats op 1 maart 2020 in het Cygnus Gymnasium. Je moet schaken vooral leuk vinden en de regels ongeveer kennen. Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar bruno.emans@gmail.com. Graag met de volgende gegevens:
Naam – groep -  leeftijd – schaakervaring - met wie wil je in een team -  naam ouder -mail ouder - wil je als  ouder teambegeleider zijn?

En vanaf vandaag staat het verslag van 12 december 2019 van de Mr ook weer online! 

 

 

 


Foto's

Video's

Meer informatie