Flits 8 - 14 maart 2019

 • Gemaakt op: 14-3-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Carina Vermeeren
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Flits 8
14 maart 2019

Maart
22-3-2019          Disco gr 6 t/m 8
28-3-2019          studiedag

April
17-4-2019           Paasontbijt       
19-4-2019          Studiedag         
22-4-2019          April/Mei vakantie t/m 3 mei

Mei
29-5-2019          Sportdag
30-5-2019          Hemelvaartweekend t/m 31 mei

Juni
4-6-2019            Schoolreisje kleuters Hoeve
6-6-2019            Schoolreisje kleuters Hof
10-6-2019          2e Pinksterdag
19-6-2019          Uitreiking 2e rapport   
20-6-2019          Rapportgesprekken

Juli
3-7-2019             Studiedag
5-7-2019             Zomerfeest      
11-7-2019           Laatste schooldag         
12-7-2019           Zomervakantie t/m 23 aug

Staking vrijdag 15 maart
Reminder; de school is morgen gesloten i.v.m. de landelijke onderwijsstaking.

Terugkoppeling Oudertevredenheidsonderzoek
Eind november hebben velen van jullie een vragenlijst ingevuld. De response was hoog. Dank daarvoor. We zijn ook nieuwsgierig naar de mening van de kinderen. Daarom vragen we binnenkort   de kinderen van 5 t/m 8 een anonieme vragenlijst in te vullen. Deze feedback houdt ons scherp. Er zijn verschillen in de waardering die ouders geven. Wat voor de één positief is, ziet een ander juist als aandachtspunt. Toch waren er duidelijke tendensen te onderscheiden. Hieronder een korte opsomming van de plus- en de aandachtspunten:

Pluspunten
Fijne, goede sfeer in de klassen
Betrokkenheid van het team
Positief imago van de school in de buurt
Veilig leer- en leefklimaat in de school
Het werken aan zelfstandigheid van kinderen
Het aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten

Aandachtspunten
Ouderbetrokkenheid
Zichtbaarheid van de oudervereniging
Verkeerssituatie bij halen en brengen
Engels en internationalisering
Naschools aanbod
Aantrekkelijkheid van het schoolgebouw locatie Hof
Kwaliteit van de schoonmaak
Thematisch onderwijs

Wat doen we met jullie feedback?
Inmiddels hebben we de uitkomsten besproken met het team, de MR en enkele ouders die zich hadden opgegeven voor de ouderbijeenkomst. De feedback gebruiken we als input voor het nieuwe schoolplan 2019 - 2023. Hieronder een aantal zaken waar we nu mee bezig zijn.

 • Tijdens studiedagen gaan we actief aan de slag met 'thematisch onderwijs'
 • We zijn gestart met het aanbieden van enkele naschoolse activiteiten. Eerst in de vorm van een pilot om ervaring op te doen. De bedoeling is om het aanbod rustig uit te bouwen.
 • Wij willen graag de kwaliteit van de schoonmaak op onze locaties verbeteren. Daarvoor loopt nu een Europese aanbestedingsprocedure.
 • Ouderbetrokkenheid is een aandachtspunt. Wij testen nu in enkele groepen de app: Parro.
  Dit is een eigentijds, veilig communicatiemiddel waarmee je je bijvoorbeeld digitaal kan inschrijven voor gesprekken of uitjes.

PS: als eindcijfer geven jullie de school een 7.5. Dat is een mooi begin!

ASKO studiedag 28 maart – Leren met Lef!
Met de slogan 'Leren met Lef!' organiseert de Asko op donderdag 28 maart een studiedag voor alle 900 professionals die zich dagelijks inzetten voor zo'n 9.200 leerlingen op 33 Asko scholen.
Een dag vol lezingen met gepassioneerde sprekers en themasessies op het gebied van innovatie, eigenaarschap en talentontwikkeling binnen het onderwijs. Hoe kun je talent ontdekken en herkennen bij kinderen? Hoe bevorder je bij kinderen en leerkrachten een onderzoekende houding? Welke leraren maken het verschil?  Hoe kan ik meer zingen in de klas en de beleving van muziek bij kinderen overbrengen? Hoe zorg je voor een speelse en laagdrempelige aanpak van Engels? Een actieve en inspirerende dag voor iedereen in Theater de Meervaart. We kijken er naar uit!

Naschoolse activiteiten Talententent Dynamo groep 4 t/m 8
Samen met juf Lies (water-) beestjes zoeken, vogels spotten en natuurlijk tuinieren. De Talententent van Dynamo organiseert Natuurclub Vinktuin in Park Frankendael met Vink Schooltuin. Dit is geschikt voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Juf Lies gaat ook op safari in Betondorp. De kinderen van groep 4 t/m 8  kunnen op onderzoek in de natuur in de eigen buurt. Waar wonen de kleine diertjes? Ze gaan kijken bij de bijen en zelfs hutten bouwen. De kinderen hebben deze week een folder meegekregen. Inschrijven kan bij Felice Suèr
fsuer@dynamo-amsterdam.nl - tel. 06 26 63 52 66 - www.dynamo-amsterdam.nl

Maak een animatiefilm met je eigen knuffel
Eind van deze maand nemen alle kleuters  hun eigen lievelingsknuffel mee. Ze verzinnen in de klas verhalen over alle meegebrachte knuffels. De kinderen delen met elkaar de avonturen die ze met hun knuffel hebben meegemaakt. Hoe heet de knuffel? Wat kan hij of zij goed en van wie heb je de knuffel gekregen? Met behulp van een iPad maken ze filmpjes met hun eigen knuffel in de hoofdrol! Ze werken in groepjes samen. Tine Reischl en Josefine Salden van Nur Limonade Media begeleiden de kinderen hierbij. De grote verwondering is dat hun eigen knuffel die ze heel goed kennen, plotseling in een filmpje tot leven komt!

Applaus en diepe buiging voor stichting Jam
Stichting Jam coördineert en organiseert al jarenlang activiteiten en projecten op het terrein van Kunst en cultuur in Amsterdam. De Kunstschooldag is hier één onderdeel van. Deze jaarlijkse kunstmanifestatie voor ruim 6.000 8e-groepers uit het basisonderwijs is mogelijk dankzij incidentele subsidies en financiële steun van verschillende fondsen. Daarnaast is de medewerking van de kunstinstellingen, artiesten en kunstenaars onontbeerlijk. Evenals de hulp van vrijwilligers en stagiaires van relevante opleidingen. En het enthousiasme van de leerkrachten, ouders en begeleiders die de kinderen deze dag op sleeptouw nemen. Dankzij hun inzet en toewijding krijgt de Amsterdamse jeugd de kans een dag lang kunst en cultuur te snuiven. Vrijdag 29 maart zijn wij ook van de partij!

Volg de lijn & kinderyoga –  leuke workshops tijdens de overblijf op de Hof
De kleutergroepen op de Hof hebben deze week meegedaan aan de activiteit Volg de lijn. Kleuters hebben de techniek van het lopen nog niet volledig geautomatiseerd. Deze activiteit helpt ze om het lopen beter onder de knie te krijgen. De kinderen vonden het heel erg leuk en deden geconcentreerd mee met allerlei oefeningen!

Yoga docente Gloria heeft met veel plezier kinderyoga gegeven aan de kinderen van groep 5, 6 en de laatste dag aan de kleuters. Tijdens de les maken de kinderen spelenderwijs kennis met yoga. Door een combinatie van oefeningen, expressie en spel wordt yoga een waar avontuur!

Krentenbaard
Helaas hebben we al een tijdje krentenbaard in onze school. Vervelend voor iedereen!  We hebben contact gezocht met de GGD. We hebben het gemeld en advies gevraagd.  Krentenbaard is zeer besmettelijk. Kinderen met krentenbaard mogen naar school, mits de aandoening wordt behandeld en de blaasjes zijn ingedroogd. Daarom verzoeken we jullie vriendelijk je kind goed te controleren op smetplekjes en als je iets vindt de huisarts te raadplegen.

 

 

 

 

 
Foto's

Video's

Meer informatie