Flits 9

  • Gemaakt op: 4-6-2020 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Carina Vermeeren
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Flits 9
4 juni 2020

Toetsen
Misschien heb je het al van je kind gehoord, we zijn begonnen met de Cito E-toetsen. De gezamenlijke Amsterdamse scholen hebben besloten om deze toetsen, ondanks het tijdelijke thuisonderwijs in de afgelopen periode, toch af te nemen. Hierover is veel gediscussieerd. Want kunnen we de resterende onderwijstijd niet beter besteden aan lesgeven in plaats van toetsen afnemen? En wat betekenen de weken thuisonderwijs voor de toetsresultaten? Wordt mijn kind straks afgerekend op lagere resultaten? Allemaal terechte vragen.
Vanwege de coronacrisis wordt er veel gesproken over mogelijke leerachterstanden en grotere verschillen tussen leerlingen. Zo ja, hoe groot zijn die hiaten dan? Het antwoord op deze vragen vinden scholen mede door het afnemen van landelijk genormeerde Cito-toetsen. Het helpt ons om te bepalen waar we staan en waarmee we aan de slag moeten in de komende periode.
 
Een rapport in coronatijd - net even anders dan je gewend bent
Op dinsdag 16 juni krijgt je kind het rapport mee. Deze keer in een plastic hoesje en we vragen je om de A4-tjes thuis toe te voegen aan de rapportmap. De map hoeft dus niet eerst mee terug naar school. 

Door de corona doet dit rapport kinderen misschien niet alle eer aan die ze toekomt. Neem bijvoorbeeld bewegingsonderwijs, beeldende vorming en muziek, deze zijn niet ingevuld. Maar we weten dat kinderen daar thuis ook veel aandacht aan hebben besteed en vooral veel plezier aan hebben beleefd. Juf Aafke was met haar gym-vlog iedere ochtend de hit van de school!   

Door het onderwijs op afstand zijn niet alle methodetoetsen afgenomen. Het gemiddelde cijfer van de toetsen is wel zichtbaar op het rapport.  Dit cijfer is gebaseerd op minder toetsen dan gebruikelijk. Er is bijvoorbeeld misschien maar één toets afgenomen in plaats van - normaal gesproken - vijf toetsen. Dat geeft mogelijk een vertekend beeld. Helaas is het technisch niet eenvoudig om dit in het leerlingvolgsysteem uit te schakelen, daarom zal de leerkracht het cijfer in het rapport toelichten.

Rapportgesprekken
Vanwege het coronaprotocol kunnen de gesprekken niet in de klas gehouden worden. Telefonisch is mogelijk, maar dat willen we nu zoveel mogelijk beperken omdat dit minder persoonlijk is. Wil je de leerkracht wel graag spreken, maak dan even een telefonische afspraak. Dit geldt ook andersom.

Astrid neemt afscheid na 35 jaar!
Na 35 jaar op de Lidwinaschool gewerkt te hebben, eerst als leerkracht en de laatste 30 jaar als intern begeleider, is de tijd gekomen om er mee te stoppen. Ik heb genoten van mijn contacten met het team, mijn externe contacten, met jullie als ouders en vooral van jullie heerlijke kinderen. Er is een fijne opvolger voor mij gevonden per 1 augustus dus ik kan alles goed overdragen. Zij gaat zichzelf aan jullie voorstellen. Samen met mijn echtgenoot ga ik kijken welke andere dingen er op de wereld zijn, behalve werken. Dat wordt een avontuur want ik ga jullie enorm missen natuurlijk maar ik ben ook nieuwsgierig naar wat de komende tijd ons gaat brengen.
 Ik wens iedereen een goede toekomst en veel plezier op de Lidwina; blijf vooral gezond! 
Astrid Schutte

Contactpersonen 
Aafke, Sacha en (nu nog) Astrid zijn de contactpersonen op de Lidwinaschool.
Wat doen wij?
Kinderen van alle groepen kunnen bij ons aankloppen als ze met een van ons op een rustig plekje over iets willen praten. Het kan bijv. zijn dat ze zich even net fijn voelen in de klas, op school of in het algemeen. Natuurlijk is de juf of meester het eerste aanspreekpunt maar soms vinden kinderen het fijn om even met iemand anders te praten. Onze insteek is dan luisteren en samen naar een oplossing zoeken. Kinderen kunnen rechtstreeks, via de leerkracht of via de ouders een afspraak met één van ons maken. Daarnaast kunnen we ook aanspreekpunt zijn voor ouders en teamleden.

Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO? Meld je dan aan als kandidaat voor de GMR
Aan het eind van dit schooljaar ontstaan er meerdere vacatures voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de ASKO. Dit betekent dat we op zoek zijn naar 2 ouders die het nut en de noodzaak inzien van een goede medezeggenschap op ASKO bestuursniveau. Voor de oudergeleding is het van belang dat zij één of meerdere leerlingen op een ASKO school hebben zitten, liefst nog een aantal jaar.
De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op diverse 'bovenschoolse' onderwerpen, ofwel onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen binnen de ASKO. De GMR vergadert circa 7 keer per jaar, op dinsdagavond vanaf 18.00u. In totaal zitten er 4 ouders en 4 personeelsleden in de GMR.

Als je geïnteresseerd bent dan kan je je kandidaat stellen tot en met vrijdag 12 juni  2020. Indien nodig volgen daarna verkiezingen, waarbij de MR’en van de scholen stemrecht hebben. Voor vragen en/of aanmelding (inclusief motivatie) kan je een mailtje sturen naar Marieke Weijers: m.weijers@askoscholen.nl

Foto's

Video's

Meer informatie