Leerlingenzorg

​​​​Differentiatie op 3 niveaus
​Alle kinderen hebben en verdienen onze aandacht en zorg. In de groep wordt met name bij taal en rekenen op ​3​niveaus gedifferentieerd. Soms is dat niet voldoende en is het belangrijk dat de school voorzieningen creëert voor kinderen met extra zorg op taalgebied. Deze kinderen bieden wij ondersteuning in een​ hulpklas (Remedial Teaching)​. In deze klas krijgen kinderen 2 uur per week buiten hun eigen groep le​s van specialisten op het gebied van taal. Hierdoor​ krijgen deze leerlingen een reële kans tot ontwikkeling. Voor de snel en makkelijk lerende kinderen is er een p​lusklas. Is dit niveau nog niet voldoende, dan hebben we in Amsterdam ​Oost de Day a Week School.​ Kinderen ​krijgen ​de gelegenheid om één dag per week samen te werken met ontwikkelingsgelijken. 
​​
Passend o​nderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. ​​
​V​erwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met de schoolleiding (stlidwina.directie@askoscholen.nl)

Wilt u meer weten over onze leerlingenzorg? Open het schoolondersteuningsprofielSOP 2016-2017 Lidwinaschool.pdf