Lesmethodes

​Taal                                                      Taalactief 4 ​& Zo leer je lezen en spellen
Lezen                                                  Veilig Leren Lezen​ & Zo leer je lezen en spellen
Begrijpend lezen                          ​Nieuwsbegrip
Rekenen                                            Alles Telt ​
Schrijven                                           Handschrift
Natuur                                                Blink Wereld
Geschiedenis                                  Blink Wereld
Aardrijkskunde                              Blink Wereld
Engels                                                 Take it easy​
Verkeer                                               Let's go!
Sociaal emotioneel                      Zien! en PAD