Plusklas / Day a Week School

​​​​Voor de snel en makkelijk lerende kinderen iser een Plusklas. Voor de leerlingen waarbij dit niveau nog niet voldoende is hebben we in Amsterdam Oost​ een bovenschoolse voorziening Day a Week School.Kinderen krijgen hier de gelegenheid om één dag ​per week samen te werken met ontwikkelingsgelijken.​ ​​​