Protocol gedrag

​​​​​​​​​​​​​​​Gedragscode
Kinderen worden door onze​ vorm van onderwijs bewust gemaakt van de normen en waarden, de sociale interacties en gedrag in onze huidige Amsterdamse maatschappij. Samen met klasgenoten​ en de leerkracht doen kinderen allerlei activiteiten en opdrachten. Er vindt gewenste en ongewenste interactie plaats tussen kinderen. Wij geven ze de ruimte en het besef om te leren hier goed mee om te gaan. Dit leren ze niet alleen op een theoretische manier, maar ook begeleid in de praktijk, m​et vallen en opstaan. In de Gedragscode.pdf leest u wat we van iedereen van onze schoolgemeenschap verwachten in het dagelijks omgaan met elkaar. Het doel van deze code is het scheppen van een pedagogisch schoolklimaat dat zich kenmerkt door veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen. Voorwaarden voor succes is dat deze regels gelden voor iedereen en duidelijk zichtbaar en bekend zijn voor iedereen. Op het overtreden van de regels staan sancties zoals onder meer omschreven in het Protocol Grensoverschrijdend gedrag feb 2017.pdf en in het ​ Plan Pesten.pdf De gedragscode wordt tweejaarlijks met de MR geëvalueerd. ​