Medezeggenschapsraad

Heeft u een vraag of wilt u iets kwijt aan de MR? Stuur dan een mailtje naar de secretaris, Gertrude Arends stlidwina.mr@askoscholen.nl
De (MR) ​bestaat in 2019 - 2020 uit:
Leerkrachten: Gertrude Arends (secretaris) - Deborah Rooth - Fleur Smit en Eliza Cakar
Ouders: Sanne van Stolk (voorzitter) - Jelle Niemantsverdriet - Martijn Schilstra en Simone de Jong.​​​

Vergaderdata 2019 - 2020
12 december 2019
29 januari 2020
10 maart 2020
22 april 2020
24 juni 2020

De MR vergaderingen worden gehouden in de teamkamer op locatie Linnaeushof. De vergaderingen starten om 19:30 uur. De agenda wordt een week van tevoren verstrekt.

Iedere school in het basisonderwijs heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt en adviseert gevraagd of ongevraagd in alles wat met de school te maken heeft. De MR gaat over het schoolbeleid, dus in beginsel niet over individuele aangelegenheden. Het bevoegd gezag, schoolbestuur en/of schoolleiding, kan niet zomaar alles zelf bepalen. De wet schrijft uitdrukkelijk voor dat het bevoegd gezag instanties en personen moet raadplegen voordat hij een besluit kan nemen. Er is dus sprake van medezeggenschap. Medezeggenschap betekent dat je als ouder of leerkracht mag meedenken en praten over zaken die de school aangaan. Het gaat zowel over onderwijsinhoudelijke onderwerpen als over arbeidsvoorwaarden, arbo, scholing  en bijvoorbeeld  managementstijl. De wettelijke regels zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 
In de MR van de Lidwinaschool zitten 4 leerkrachten en 4 ouders van leerlingen. De leden maken in principe vier jaar deel uit de MR. Daarna volgen er verkiezingen.  De MR heeft 5 bevoegdheden die zijn vastgelegd in de WMS. Namelijk; het informatierecht, het recht op overleg, instemmingsrecht, initiatiefrecht en het adviesrecht.


 Notulen MR