Bedrijfshulpverlening

Onze school heeft voor elke 50 kinderen/medewerkers een BHV-er. Voor onze school zijn dat er ca. 11. Deze BHV-ers gaan jaarlijks op cursus om de deskundigheid op peil te houden. Elke locatie heeft een goedgekeurde brandalarminstallatie en een eigen ontruimingsplan. De ontruiming wordt twee maal per jaar geoefend. Daarnaast worden de ongevallen bij ons geregistreerd en heeft elke locatie een eigen ARBO-coördinator. Daarnaast hebben we een preventiemedewerker. Deze drie functionarissen hebben als taak de directie te ondersteunen bij de optimalisering van de arbeidsomstandigheden​.​