Digitale post

Alle schoolpost wordt per mail verspreid, uitgezonderd de ziek meldingen van een leerkracht.

Deze urgente mededeling loopt via de Parro app. parro app2.jpg

Wanneer een leerkracht zich 's morgens ziek meldt bij directie, zult u een mededeling ontvangen over hoe de groep voor die dag zal worden opgevangen. Hetzij door een (externe) invaller of dat de groep verdeeld gaat worden. Bij hoge uitzondering zal een beroep gedaan worden op de ouders om de kinderen thuis op te vangen (dit zal alleen worden toegepast wanneer er geen vervanging beschikbaar is).

Deze handige app wordt ook gebruikt door de leerkracht zelf, geeft mededelingen door, plaatst foto's bijv. van een excursie etc.

Mocht u de Parro app nog niet gebruiken, loop dan even langs de leerkracht en vraag om een toegangscode.

Mocht uw e-mailadres veranderen wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de administratie/leerkacht? Ouders die aangegeven hebben niet over een e-mailadres te beschikken krijgen de schoolpost op papier.