Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg.

Jaarlijks vinden er op de basisscholen onderzoeken plaats bij de 5 en 10 jarigen.

  • Gezondheidsonderzoek 5-jarigen
    De doktersassistent komt op school om van alle kinderen die dit kalenderjaar 5 jaar worden de ogen en oren te onderzoeken en hen te wegen en te meten. De kleding blijft aan, alleen de schoenen gaan uit. Ouders hoeven hier in principe niet bij aanwezig te zijn. En na afloop krijgt uw kind de uitslag mee naar huis.

    Voorafgaand krijgt uw kind een vragenlijst mee voor u om in te vullen. Een aantal kinderen wordt daarna nog door de schoolarts opgeroepen voor aanvullend onderzoek.
  • Gezondheidsonderzoek 10-jarigen
    U wordt met uw kind uitgenodigd bij de verpleegkundige op school, om te praten over de gezondheid van uw kind. Ook weegt en meet de verpleegkundige uw kind, kleding blijft aan, alleen schoenen gaan uit. U vult voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst in en geeft deze terug in de bijgevoegde envelop aan de leerkracht.


Op YouTube zijn van beide onderzoeken filmpjes te zien.