Ouderbijdrage vergoeding


Het bestuur van de ouderraad beheert de ouderbijdrage en stelt een begroting op. De financiën moeten jaarlijks goedgekeurd worden door de kascommissie. De ouderraad organiseert samen met het team allerlei activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald worden en legt daarover verantwoording af aan alle ouders, middels de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester.​

Hulp bij laag inkomen

Hebt u een laag inkomen en weinig geld? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de ouderbijdrage en andere schoolkosten. Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op:  www.amsterdam.nl/pakjekans 

 Voor meer informatie over de Ouderraad en de ouderbijdrage verwijs ik u naar het kopje "School --> Ouders --> Ouderraad.