Het Ouderportaal

​​​Doelen van het ouderportaal (ParnasSys):

Transparantie
De ouders krijgen inzage in de toetsresultaten van hun eigen kind(eren). De toetsresultaten zullen besproken worden tijdens de Ouder/Kind gesprekken. 

Verbetering communicatie met ouders
Het e-mailadres dat nodig is om als ouders in te kunnen loggen in het portaal gaan wij ook gebruiken om digitaal met ouders te communiceren. Brieven zullen alleen nog maar digitaal verstuurd worden.

Gegevens actueel houden
 
Ouders kunnen via het ouderportaal van ParnasSys niet alleen inzage krijgen in de toets resultaten van hun eigen kind(eren). Maar ook evetuele wijzigingen van uw gegevens, zoals bijvoorbeeld: nieuw adres, 06 nummers, wijziging van huisarts, noodnummers en eventuele medische gegevens van uw kind kunt u digitaal doorgeven.

Hoe kunt u inloggen?

Hoe kunt u inloggen? Als u van het portaal gebruik wilt maken, moet u zelf een e-mail sturen naar: mijlpaal.ouderportal@askoscholen.nlWilt u in dit mailtje de voornaam, de achternaam en de geboortedatum van uw oudste kind bij ons op school vermelden. Dit ter controle. Het door u gebruikte e-mailadres wordt in ons systeem genoteerd om met u te communiceren. U ontvangt eerst een melding die u moet fiatteren, zodat wij zeker weten dat het e-mailadres van u is. Daarna ontvangt u van onze administratie een mailtje met de gebruikersnaam, het wachtwoord en het webadres van de beveiligde inlog.
 
Wat kunt u zien na het inloggen.
Na opening van het ouderportaal komt u in het startscherm. Hierin treft u de onderstaande tabbladen aan:

Tabblad (met naam van uw) kind met daarin weer de volgende tabbladen:
 
  • Personalia. Hierin staan alle gegevens van uw kind. U kunt hierin wijzigingen aanbrengen. Van deze wijzigingen krijgt de schooladministratie een mailbericht, waarna zij de gegevens zullen aanpassen.
  • Medisch. Door u opgegeven medische informatie m.b.t. uw kind.
  • Groep. U treft hier de namen aan van alle leerlingen van de groep waarin uw kind is geplaatst.
  • Absenten. U vindt hier een overzicht van alle absentiedagen van uw kind.
  • Toetsen. U kunt hier per schooljaar de uitkomst van de gemaakte toetsen inzien. (Zie verder de toelichting hieronder.)
 
Tabblad gezin:
U treft hier gegevens aan over de gezinsleden en de huisarts. U kunt ook in deze gegevens wijzigingen aanbrengen.

Tabblad School:
Hier kunt u de adresgegevens van De Mijlpaal vinden.

Tabblad Account:
U kunt hier de gegevens van de hoofdverzorger van uw kind inzien. Bij deze gegevens kunt u alleen uw wachtwoord voor het ouderportaal wijzigen. 

Tabblad Uitloggen:
Hiermee kunt u het ouderportaal weer afsluiten.

Mocht er iets niet duidelijk zijn met betrekking tot het ouderportaal loop dan even langs bij de administratie, dan probeert  zij u hierbij te helpen.

Toelichting toetsresultaten​
U kunt de CITO toetsresultaten van uw kind inzien. De scores worden in een kleur en een letter aangegeven.  Het gaat uitsluitend om landelijk genormeerde toetsen en niet om de toetsen uit onze methodes.

Vragen over de toetsresultaten 
Als u inhoudelijke vragen hebt over de toetsresultaten van uw kind(eren), wilt u die dan tijdens ouder/kind gesprekken melden. Let wel: Het toetsgedeelte wordt voor de ouders gesloten tijdens de afname van de toetsen. Na toetsweken zal dit gedeelte weer opengesteld worden. ​ ​