Personeel

Het onderwijskundige personeel valt uiteen in vier groepen:

 1. De groepsleerkrachten: zijn verantwoordelijk voor een groep en/of belast met de invulling van taakurenbeleid. De verantwoordelijkheid over een groep kan over maximaal twee groepsleerkrachten zijn verdeeld.
  (Taakurenbeleid en invallers buiten beschouwing gelaten.)
 2. De vakleerkrachten: wij hebben een vakleerkracht voor gymnastiek voor de kinderen in de groepen drie t/m
  acht. Er is ook een identiteitsbegeleider (Mevr. Jahmilla Frank) verbonden aan onze school. Zij begeleidt het team bij het inhoud geven aan levensbeschouwing en identiteit. Tevens maken wij gebruik van een vakdocent voor muziekonderwijs van de Muziekschool.
 3. Interne begeleiders: zijn belast met de leerlingenzorg en de begeleiding van de groepsleerkrachten. (Zie ook Hoofdstuk 2. Kwaliteitszorg en hoofdstuk 2.1 Interne begeleiding op de Mijlpaal.)
 4. Directie: is vooral belast met het managen van alle processen binnen de school, Directeur: Algehele leiding en eindverantwoordelijke.


Daarnaast hebben wij onderwijsondersteunend personeel:

 1. Administratie (centraal voor de gehele school aan de Anderlechtlaan)
 2. Conciërge
 3. Onderwijsassistenten
 4. ICT coördinator 


Voor zowel het onderwijskundige als het onderwijsondersteunende personeel zijn wij een stageschool. De school biedt deze personen de mogelijkheid om het vak op de werkvloer te leren onder begeleiding van een mentor (personeelslid van De Mijlpaal).
Tenslotte wordt het hele onderwijsproces door een steeds groeiend aantal vrijwillige ouders ondersteund (zie Hoofdstuk 4. Ouders in d​e school).