Tussendoortjes Jump-In


Met de Amsterdamse scholen aanpak Jump-in wordt toegewerkt naar een realisatie en structurele inbedding van alle Amsterdamse Doelen Gezond Gewicht. De Mijlpaal gaat zich de komende schooljaren richten op het behalen van de doelen voor een "gezonde" school.

Hierin zullen de volgende items voorop staan;

  • Het eten van een gezond 10 uurtje elke dag (fruit of groente)
  • het drinken van water tijdens schooltijd, elke leerling krijgt zijn eigen bidon
  • bewegingsonderwijs voor groep 1 t/m 8 door een vakleerkracht,
  • voldoende beweegmomenten tijdens het buitenspelen
  • het uitdelen van gezonde traktaties, waarbij de traktatiewaaier een richtlijn is 

Door deze Amsterdamse Scholenaanpak maken wij geen gebruik meer van Campina Schoolmelk.


groenteenfruit.jpg Elke dag 10 uurtje = groente of fruit