Schooltandarts

Sara Setodeh (onze schooltandarts) komt twee keer per jaar op school. Zij is te bereiken onder telefoonnummer: 020-6166332. De kinderen die deelnemen aan de school tandverzorging worden gecontroleerd en zo nodig behandeld. Vooraf wordt er aan nieuwe leerlingen een inschrijfformulier naar huis gestuurd. De ouders mogen bij de behandeling aanwezig zijn. ‘s Avonds en in de weekeinden kunt u voor noodgevallen een beroep doen op de Regionale Instelling Jeugdtandverzorging, spoedeisende hulp (telefoonnummer zie “kopje” adressen)​