Tussen schoolse Opvang

Er is een mogelijkheid op onze school om uw kind te laten overblijven. De opvang wordt verzorgd door Impuls. U kunt uw kind opgeven voor:

  • 1 of meer vaste dagen per week (inschrijfformulier/contract)
  • incidenteel (strippenkaart 10x, is geldig voor een heel schooljaar)

Beide fomulieren kunt downloaden:

TSO Inschrijfformulier Mijlpaal 2019-2020.pdf

TSO strippenkaart 2019-2020.pdf

Let wel: een strippenkaart is aanzienlijk duurder dan wanneer u vaste dagen afneemt.

Beide formulieren zijn ook op te halen bij de conciërge Westmallepad of bij de administratie Anderlechtlaan. Ook hebben wij wijziging - of opzeg formulieren liggen. Graag ingevulde formulieren inleveren bij de administratie/conciërge. Gelieve niet op te sturen naar het adres dat op het formulier staat vermeld.