Wennen op school


Wenprocedure vierjarigen
Kinderen die vier jaar worden stromen gedurende het gehele jaar in. Kinderen die in de periode van vier weken voor de zomervakantie en in de zomervakantie vier jaar worden, starten direct na de zomervakantie. Voor de overige kinderen plannen wij wenochtenden in. Het wennen van de vierjarigen valt uiteen in twee periodes:

  1. Periode 1: Voorafgaande hun vierde verjaardag mogen zij 3x komen wennen in de groep. Het eerste wenmoment wordt in de indelingsbrief vermeld, de overige 2 momenten stemt u af met de leerkracht. Uw kind dient wel zindelijk te zijn.
  2. Periode 2: vanaf de vierde verjaardag tot maximaal twee maanden na deze verjaardag. Bij de tweede periode gaan de kinderen al naar school, maar moeten soms nog wennen aan de lange schooldagen. Is dit het geval dan kunt u in overleg met de leerkracht een langere wenperiode afspreken. Het kind start dan met de ochtenden en daar komen dan steeds meer middagen bij. Het streven is dat een kind binnen twee maanden alle dagen volledig op school aanwezig is.