Ziekmelding


Wanneer uw kind ziek of door artsenbezoek ’s morgens afwezig is, verwachten wij van de ouders ‘s morgens een telefonische melding. U kunt uw bericht inspreken op het antwoordapparaat tot 8.30 uur. Het antwoordapparaat wordt elke dag afgeluisterd en de meldingen worden doorgegeven aan de leerkracht. Wanneer blijkt dat een kind
afwezig is zonder melding, dan wordt u gebeld door de administratie en gevraagd naar de reden van afwezigheid.