Geschiedenis

​​​Onze school dankt zijn naam aan de Mijlpaal die heden ten dage nog in Oud-Sloten te vinden is.

Erg opvallend is de stenen kolos niet meer, omdat hij geheel omsloten wordt door de kerk, de school en het parochiehuis.

Banpaal_Sloten.jpgDe Mijlpael, was een van de zes palen die op een mijls afstand, toendertijd 7420 m, buiten de bebouwing van de stad geplaatst waren, met als bedoeling rondom de stad merkpunten aan te brengen, waarbinnen misdadigers en andere wetsovertreders zich niet mochten begeven. Zij waren verbannen en daarom werden de Mijlpaelen ook wel Banpalen genoemd.


De zes palen werden door Amsterdam in 1559 besteld en geplaatst. De paal van Sloten kwam daarbij iets ten oosten van zijn huidige locatie. In 1624 kwam er een paal op de huidige plek, maar in 1793 was deze paal zo bouwvallig geworden dat er een nieuwe gemaakt moest worden. Deze laatste paal was in 1794 gereed, maar met de inval van de Fransen in Nederland in 1795 verliezen de palen hun functie.
De paal uit 1794 heeft er inmiddels al ruim tweehonderd jaar opzitten. Op de paal staat een inscriptie in het Latijn en in het Nederlands: Terminus proscriptionus. Uiterste palen der ballingen.​

Mijlpaalgravure.gif 

Voor het aanbrengen van deze inscriptie, het Amsterdamse wapen en de keizerlijke kroon is in totaal 612 stuivers betaald en er is 18 dagen aan gewerkt.
Van de zes palen zijn er nu nog drie over. Naast die van Sloten zijn er nog twee palen in Amstelveen terug te vinden: aan de Amsterdamse weg en aan de Amsteldijk halverwege Ouderkerk.