Administratie Anderlechtlaan 1

U kunt contact opnemen met onze administratie voor:

 • Algemene informatie over onze school
 • Aanmelden broertjes en zusjes
  Voor het aanmelden van broertjes/zusjes kunt u het aanmeldformulier van de gemeente inleveren bij onze administratie. Broertjes/zusjes worden altijd geplaatst. Na verwerking ontvangt u via de mail een bevestiging.
 • Ziekte- en afmeldingen
  U kunt uw afmelding inspreken op ons antwoordapparaat tot 8.30 uur. Vermeld duidelijk de naam en groep van uw kind. Deze meldingen worden aan de leerkracht doorgegeven. Wanneer wij geen af​bericht hebben ontvangen en uw kind is niet in de klas, dan wordt er gebeld naar de ouders. U kunt ook mailen naar: mijlpaal.absentie@askoscholen.nl
 • Afspraken met leerkrachten en/of directie​
 • Wijzigingen adres en telefoonnummers
  U kunt deze via het ouderportaal digitaal doorgeven, ook is het mogelijk dit telefonisch na 08.30 uur door te geven. 
 • Schoolverlaters wegens verhuizing of andere redenen                                                                                    Wanneer u gaat verhuizen en uw kind verlaat onze school, heeft de administratie een aantal handelingen te verrichten. Om dit goed te laten verlopen hebben wij de verhuisdatum en het adres van de nieuwe school nodig. Het is dus van belang dat u dit tijdig doorgeeft aan de administratie.
 • Aanvragen van verlofdagen. Deze zijn ook te downloaden vanaf de website, onder het kopje "Praktisch - Verlof, kunt u de formulieren downloaden.

  Administratie medewerkster:   Agnes Klos: ma, di (hele dag) woensdag t/m vrijdag tot 11.30 uur
  Anderlechtlaan 1
  tel.: 020-6692488
  e-mail: mijlpaal.administratie@askoscholen.nl 
  Banknummer school IBAN:NL45 0000046255