OR Ouderraad

​​​​​​Ouderraad (OR)
De ouderraad is sinds september 1997 een vereniging, die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Leden van de ouderraad zijn alle ouders van de school. Op de Algemene Ledenvergadering kiest de ouderraad haar leden (maximaal 11 personen). De OR vergadert één keer in de 6 weken, deze vergaderingen zijn openbaar.

Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt aan de ouders een ouderbijdrage. De ouderraad beheert de ouderbijdrage en stelt een begroting op. Deze wordt op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De financiën moeten jaarlijks goedgekeurd worden door de kascommissie. De ouderraad organiseert samen met het team allerlei activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald worden en legt daarover verantwoording af aan alle ouders, middels de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester.

De ouderbijdrage is € 55,- voor het eerste en tweede kind en € 35,- vanaf het derde kind

De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 55,- per kind per jaar. En wanneer u meer dan twee kinderen op school heeft, dan vragen we u voor het derde en ieder volgend kind € 35,- per kind per jaar. Mocht uw kind op een later moment in het schooljaar instromen in groep 1 dan betaalt u voor dit kind € 27,50 per jaar.

Schoolkamp groep 7: € 55,- extra en groep 8: € 110,- extra

Voor de kinderen die dit jaar op kamp gaan wordt een extra (verplichte) ouderbijdrage berekend. Voor het kamp groep 7 is deze bijdrage € 55,- en voor kamp groep 8 € 110,-.

Hulp bij laag inkomen

Hebt u een laag inkomen en weinig geld? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de ouderbijdrage en andere schoolkosten. Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans

Ouderbijdrage betalen via ClubCollect

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van het innen van de ouderbijdrage over. Via e-mail, sms en/of post zal ClubCollect u betaalverzoeken sturen namens onze school. Met de link in de berichten die u ontvangt, kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U kunt namelijk kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle betaalverzoeken inzien, de zogeheten 'facturen', en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.

Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de school, zullen er enkele persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de penningmeester. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u naar www.clubcollect.com/nl/members. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect kunt u altijd terecht bij de penningmeester. Indien er tijdens de samenwerking vragen of onduidelijkheden zijn, staan zowel wij als ClubCollect hier altijd voor open.

U ontvangt een betaalverzoek van ClubCollect. Dit verzoek wordt verstuurd via sms en e-mail. In uw betaalverzoek staat een link naar uw persoonlijke betaalpagina. Hier kunt u kiezein om uw ouderbijdrage in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via IDEAL.


Activiteiten ouderraad
Aan het begin van het jaar wordt door de OR bepaald welke activiteiten er het komende jaar worden georganiseerd. Daarop wordt een begroting gemaakt. De OR en het team organiseren een aantal belangrijke activiteiten voor de leerlingen, waaronder: het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Pasen, sportdag, schoolreisje en excursies.

Enkele ouders van de OR vormen samen met enkele leerkrachten een commissie die de activiteiten voorbereiden. De commissie, het team en hulpouders helpen bij de uitvoering van de activiteiten. Ook zijn sommige OR ouders actief op het gebied van verkeersveiligheid rond de school, het organiseren van regelmatige luizencontroles en het helpen bij het maken van de seizoenstafels. De ouderraad doet regelmatig verslag van haar activiteiten in het Praatpaaltje.

De leden van de ouderraad fungeren tevens als klankbord voor alle andere ouders; men kan hen aanspreken als men iets wilt vragen. Echter, wanneer men klachten heeft, dan dient men de procedure van de klachtenregeling te volgen.


Samenstelling OR (ouders) 2019/2020:

 • Nabila Chougna (secretaris)
 • Fadoua Cherkaoui (voorzitter)
 • Cathy van der Hulst Martinez (penningmeester)
 • Nathalie Pessy
 • Veronique Bos 
 • Samira Hilali
 • Kim Wals
 • Stephanie Simons
 • Marouan El Khallare
Afgevaardigen van school:
 • Stella Koerts (adjunct)
 • Astrid de Ridder (leerkracht)
E-mail: ormijlpaal@gmail.com

IBAN bank nummer OR: NL10 INGB 000 6395147


Algemene Leden Vergadering (ALV):

Jaarverslagen: