Tips ouderhulp bij huiswerk

​​​​Ook u als ouder speelt een belangrijke rol bij het leren van uw kind. Met name bij het geven van goede ondersteuning bij het maken van huiswerk. Uit ervaring weten wij dat dit thuis niet altijd vanzelfsprekend is en vaak de nodige discussies oplevert.

Op deze pagina vindt u algemene tips voor het begeleiden bij huiswerk en documenten waarin uitgelegd wordt hoe wij op de Mijlpaal de lesstof bij bepaalde vakken aanbieden.

 

Een paar algemene tips bij het maken van huiswerk:

  • Spreek van te voren met uw kind af op welke dag(en) en tijdstip(pen) uw kind huiswerk gaat maken. U hoeft dan niet elke week een discussie te voeren. Zet eventueel de afgesproken momenten op een kalender.
  • Zorg voor een vaste, rustige, werkplek waar uw kind kan werken.
  • Spreek met u kind af hoe lang er aan het huiswerk gewerkt wordt in plaats van hoeveel opgaven of bladzijden. Vaak is dit voor (jongere) kinderen beter te overzien. Gebruik eventueel een klokje. Dit werkt met name goed bij het leren van tafels of als een kind oefent in een extra reken- of spellingsboekje van school.

Documenten met tips en oefenwebsites bij de verschillende vakgebieden:

Ambrasoft:

Op de Mijlpaal maken we gebruik van het oefenprogramma Ambrasoft. Hiermee kunnen kinderen rekenen, tafels, spelling en lezen oefenen. Omdat de school een licentie heeft kunnen ouders gratis de thuisversie van Ambrasoft gebruiken. Hiervoor moet u een activeringscode vragen bij de leerkracht. Deze kunt u activeren op de onderstaande website van Ambrasoft.

Ambrasoft thuisversie activeren

Spelling:

Hoe leer ik een dictee.pdf 

Begrijpend lezen:

Systeemdenken.pdf

Rekenen:

Tafels oefenen

Analoog en digitaal klokkijken oefenen

Wereldoriëntatie en topografie:

Hoe leer ik uit het hoofd.pdf