Beleid bij ziekte

Beleid bij ziekte van een groepsleerkracht
Als een groepsleerkracht ziek is, heeft de directeur van de school een aantal mogelijkheden:

  1. Een personeelslid zonder directe groepsverantwoordelijkheid neemt de klas over. (Extra belasting voor een
    personeelslid, zonder groep, maar met andere taken binnen de organisatie.)
  2. Een personeelslid stelt zich beschikbaar om op haar/zijn vrije dag extra voor deze groep te gaan  staan.
  3. De directeur zoekt een vervanger bij de talentenpool vanuit de ASKO.
  4. De directeur zoekt een vervanger bij ASA of Lukida.
  5. De hele klas wordt verdeeld over andere groepen. (Extra belasting voor een aantal andere groepsleerkrachten.)
  6. In principe worden er geen leerlingen naar huis gestuurd. Er wordt eerst naar bovenstaande mogelijkheden gekeken.
  7. Ouders worden door de directeur op de hoogte gesteld via de Parro app.