Foto's en video


Voor educatieve doeleinden


In onze school worden voor educatieve doeleinden en voor de coaching van studenten en leerkrachten regelmatig video-opnames en soms ook foto’s gemaakt. Deze zijn uitsluitend voor interne onderwijsdoeleinden bestemd. Alle makers van deze beelden zijn hiervan op de hoogte en zonder toestemming van de schoolleiding mogen deze beelden niet aan externe educatieve instellingen verstrekt worden. Deze beelden worden nooit aan andere, niet educatieve instellingen of personen, ter beschikking gesteld.

Foto’s en video op deze website (www.mijlpaal.eu)
Om een goed beeld te geven van onze school worden er regelmatig foto’s en soms ook korte video-opnamen op onze site gezet. In verband met de nieuwe AVG wet die in mei 2018 van kracht is gegaan, kunnen ouders digitaal via de Parro app aangeven of de foto's van hun kind(eren) geplaatst mogen worden op social media.