Giften

Het doneren van geld zonder daarvoor een wederdienst te ontvangen. Deze zijn natuurlijk altijd van harte welkom en daarmee kunnen we extra dingen doen voor onze leerlingen die we niet vanuit de reguliere middelen kunnen financieren. Giften in geld kunnen uitsluitend worden overgemaakt op bankrekening: NL10INGB0006395147 t.n.v. de oudervereniging van De Mijlpaal. Na ontvangst ontvangt u van de penningmeester een ontvangstbewijs (te gebruiken voor de belasting).

Alle ontvangen giften worden door penningmeester beheerd en jaarlijks verantwoord in het financiële jaarverslag van de oudervereniging​.