Klachtenregeling


Onze school kent sinds augustus 1998 een wettelijke klachtenregeling. Deze procedure dient in principe pas te worden opgestart nadat de school de kans heeft gekregen er zelf iets aan de te doen. De interne klachtenprocedure verloopt als volgt:

  1. u bespreekt uw klacht eerst met de betreffende leerkracht.
  2. u bespreekt uw klacht met het luisterteam, of deponeert een briefje in de daarvoor bestemde brievenbussen om een afspraak te maken met één van de leden van het luisterteam.
  3. als u vindt dat er geen of te weinig actie ondernomen is, bespreekt u de klacht met de directeur.

Als u dan nog steeds vindt dat er te weinig aan uw klacht is gedaan, kunt u de formele weg van de bovengenoemde klachtenregeling gaan bewandelen die via het schoolbestuur loopt. De school heeft daarvoor op school twee contactpersonen. Zij zijn op de hoogte van deze klachtenregeling en kunnen er voor zorgen dat u onze wettelijke klachtenregeling kunt inzien. Zij kunnen u indien gewenst ook verder adviseren. Mocht in verband met de gevoeligheid van de klacht stap één en/of twee willen overslaan, dan kunt u ook direct contact op nemen met bovenstaande contactpersonen.

Dit kan ook middels de brievenbussen in beide panden. De contactpersonen zijn speciaal geschoold om goed met dergelijke klachten om te kunnen gaan. Alle klachten worden op bovenstaande manier afgedaan. Het heeft daarom geen zin zelf een andere weg te volgen. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

Klachten via het schoolbestuur kunnen rechtstreeks, schriftelijk en ondertekend, worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie. De gehele externe klachtenregeling is in te zien op de website van ons schoolbestuur:  https://www.askoscholen.nl/over-asko/klachten)