Overige afspraken

Om alles in zo'n grote school ordelijk te laten verlopen, hebben wij met elkaar schoolafspraken en klassenafspraken opgesteld. Het zou te ver voeren om in deze schoolgids alle afspraken op te nemen, maar op hoofdlijnen gaat het om de navolgende zaken:

  • niet rennen of schreeuwen in school.
  • na de gymles is het douchen verplicht voor alle leerlingen van groep drie t/m acht.
  • tafels zijn niet bedoeld om op te zitten.
  • trapleuningen zijn niet bedoeld om van af te glijden.
  • er mag niet voor de ramen bij de groepen op de begane grond van het Westmallepad worden gespeeld.
  • als de kinderen buiten spelen wordt er door tenminste twee volwassenen toezicht gehouden.
  • de poortjes van het hek zijn onder schooltijd gesloten. Kinderen mogen niet zonder toestemming buiten het hek komen.
  • kinderen worden niet onder schooltijd zonder toezicht op pad gestuurd buiten de school.
  • ouders van kinderen uit alle groepen mogen bij het wegbrengen de school in komen.
  • alleen de ouders van kinderen uit de groepen één t/m twee mogen de school in komen om kun kind op te halen. De overdracht vindt in het lokaal plaats. Leerlingen van groep drie en vier worden door de groepsleerkracht naar buiten gebracht en de overdracht vindt bij het hek plaats. Kinderen van groep vijf t/m acht verlaten zelfstandig het gebouw.


In elke klas worden samen met de kinderen de regels opgesteld, zodat kinderen zich daar ook mede verantwoordelijk voor voelen. Het betreft hier regels over naar het toilet gaan, hoe moet je iets vragen, pesten, klassendienst, wanneer mag je wel en niet met je klasgenoten iets overleggen. Mocht u daar vragen over hebben dan kunt u daarover groepsleerkracht terecht. Ook zijn er bij ons op school afspraken over hoe we conflicten met elkaar oplossen.