Sponsorregeling en giften


De partij die de school iets geeft, verwacht daar een wederdienst voor terug. Hierin zijn wij zeer terughoudend. Vooral moet geheel duidelijk zijn wat de bedoeling is van de sponsor en de gevolgen daarvan voor de leerlingen. Tot op heden gaan we niet verder dan onderstaande:
Verkoop van advertenties voor de infokalender. Hieruit wordt het drukwerk voor de kalender en de schoolgids bekostigd.
Meegeven van reclamemateriaal aan de leerlingen voor de aanschaf van jeugdliteratuur en abonnementen op jeugdtijdschriften. Dit in het kader van de leesbevordering.

Nieuwe sponsormogelijkheden worden pas na goedkeuring van de Medezeggenschapsraad ingevoerd. Daarbij dienen de uitgangspunten zoals omschreven in de brochure sponsoring van het ministerie als leidraad.​