Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg op de Mijlpaal
We houden de kwaliteit van ons onderwijs nauwlettend in de gaten volgens een vastgestelde jaarcyclus. Het is belangrijk om structureel de resultaten in de breedste zin van het woord te volgen om zo het onderwijsaanbod goed af te stemmen op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen.
Deze gegevens worden ook gebruikt voor het opstellen van ons schoolplan (Zie schoolplan)

Alle procedures die van belang zijn voor het verzorgen van goed onderwijs zijn terug te vinden in het kwaliteitshandboek van de Mijlpaal. Dit handboek vormt de leidraad voor het hele team en wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van de nieuwste inzichten.
Op deze wijze is er sprake van een doorlopende cyclus waarin we de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren en borgen.​