Resultaten


We streven ernaar dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat we hierbij niet alleen naar de cognitieve kant kijken maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling meenemen.
Om goed tot leren te kunnen komen is het belangrijk dat er sprake is van een veilig en rustig leerklimaat.
We bekijken om die reden de resultaten in de breedste zin van het woord.
 
Onder de knop Venste​rs PO op deze website, kunt u diverse informatie, waaronder toetsresultaten en het inspectierapport bekijken.
“Kwaliteitszorg” geeft u een korte indruk van onze invulling hiervan.