Visie en missie

Samen met alle teamleden hebben wij ons uitgesproken over onze kernwaarden en over de bagage die wij onze leerlingen mee willen geven naar het vervolgonderwijs. Zie hieronder onze mindmap:

Mindmap.jpg

De missie van de Mijlpaal

Wij dagen de leerlingen uit om de wereld van morgen open, betrokken en zelfbewust tegemoet te treden. We stimuleren hen gebruik te maken van hun eigen mogelijkheden en sterke kanten.
Wij laten ons inspireren door de wereld en verbinden het onderwijs hieraan. Zo voelen de leerlingen zich betrokken en verantwoordelijk voor de samenleving.

Het team, de ouders en de leerlingen werken nauw samen. Onze gezamenlijke grondhouding is gebaseerd op groeimogelijkheden. 
De dialoog is voor ons de basis voor het leren en het omgaan met elkaar. We hebben speciale aandacht voor het geven van specifieke feedback aan elkaar.


Van hieruit hebben wij onze visie op ontwikkeling van ons onderwijs voor de komende jaren vastgelegd.