Nieuwsbrief augustus 2014

 • Gemaakt op: 20-11-2014 15:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur: Dieneke Blikslager en Jan Bakker
 • |
 • Fotograaf: St. Jan

​​Beste ouders en verzorgers,

Het nieuwe schooljaar
Allereerst hartelijk welkom aan onze nieuwe kinderen en hun ouders. We hopen dat jullie je snel thuis
zullen voelen op de Sint Jan. Natuurlijk zijn we ook blij om alle vertrouwde gezichten te zien. Hopelijk
heeft iedereen een fijne vakantie achter de rug en goede zin om weer te beginnen.

Een zoon !
Op 27 juli is juffrouw Jacqueline bevallen van een zoon en hij heet Floris. Van harte proficiat. Het gaat
goed moet Floris en zijn moeder. Jacqueline gaat nu eerst genieten van haar zwangerschapsverlof en
eind oktober begint ze weer met werken.

En nog een zoon !
Op woensdag 6 augustus is juffrouw Sophie bevallen van een zoon en hij heet Sebastiaan. Ook Sophie
natuurlijk van harte gefeliciteerd. Gelukkig gaat het ook hier goed met de kleine Sebastiaan en zijn
moeder. Sophie geniet van haar verlof tot eind november.

Informatie avond op dinsdag 9 september
Op deze avond kunt u kennismaken de leerkracht(en) en de andere ouders van de groep van uw zoon
of dochter. U krijgt nog informatie over de aanvangstijden.
N.B. voor de ouders van groep 8 is de datum 9 september nog onder voorbehoud aangezien de
definitieve kernprocedure nog niet bekend is.

Lezen lezen lezen
Zoals u waarschijnlijk wel weet, lezen we ’s ochtends met de hele school tussen 8.30 en 9.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd om mee te doen! Meld u aan bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) als
u één of meerdere ochtenden beschikbaar bent. Omdat we ieder plekje in school goed moeten
gebruiken, verzoeken wij u vriendelijk om de gangen te verlaten om 8.30 uur.
Voor thuis adviseren wij u uw kind(eren) te stimuleren om dagelijks te lezen, want goed lezen leer je
door het veel te doen. En als je goed kunt lezen, is lezen leuk.*
*Voor leestips bent u altijd van harte welkom voor een gesprek met Karin van Soest en/of Dieneke
Blikslager.

De Gouden Weken
Aan het begin van het schooljaar schenken wij altijd extra aandacht aan het pedagogisch klimaat in de
klas. Een nieuw schooljaar betekent: nieuwe groepen en andere leerkrachten. Tijdens onze ‘Gouden
Weken’ werken de leerkrachten samen met de kinderen bewust aan de sfeer in de klas:

 • hoe gaan we met elkaar om?
 • we bedenken samen positief geformuleerde gedragsregels
 • we maken gebruik van verschillende werkvormen waarmee de kinderen leren samenwerken.


Loods 8 - film van groep 8 - “ 13 problemen ”
Leerlingen van groep 8 hebben samen een aantal ouders voor de zomervakantie deze prachtige film
gemaakt. Om de film te financieren hebben ze zelfs een eigen onderneming opgezet. De ruim €350,-winst van de onderneming heeft de klas geheel geschonken aan de Stichting Dierenlot. Meer informatie
over de film en foto’s vindt u op www.loods8.net. De hele film kunt u bekijken op
http://youtu.be/sDiJYvH-As4. Hieronder ziet u een foto van twee van de hoofdrolspelers van de film.

Nieuw! Sportdag in het najaar
Om de gezellige dingen een beetje te verspreiden over het schooljaar gaan we dit jaar de sportdagen
in het najaar houden en wel op de volgende dagen:

 • voor de groepen 1/2
  op 17 september de kinderen gaan om 12.00 uur uit
 • voor de groepen 3/4/5
  op 18 september de kinderen gaan om 12.00 uur uit
 • voor de groepen 6/7/8
  op 19 september de kinderen gaan om 14.00 uur uit


Gymnastiek
Op de gevel van de Chassékerk hangt inmiddels een spandoek met de tekst “Opening soon”. Dit
betekent dat we helaas nog geen gebruik kunnen maken van de gymzaal in de kerk. Volgens de
eigenaar kunnen we na de herfstvakantie gebruik maken van de gymzaal.
Gelukkig kunnen we nog terecht in de Joop Westerweel en de Meidoorn.
Op de maandag gaan de groepen 8, 7 en 6 van juf Joyce gymmen in de Joop Westerweel.
De groepen 3, 4, 5 en 6 van juffrouw Saskia gymmen op de donderdag en de vrijdag in de Meidoorn.

De gymkleren van de leerlingen worden op de maandag of op de vrijdag mee naar huis genomen,
zodat de kinderen de week erop weer in frisse kleren kunnen gymmen.

Om tijdverlies te voorkomen:

 • vertrekt groep 8 van juf Maartje op maandag om 8.15 uur vanaf het kerkplein met de leerkracht
  naar de Joop Westerweel
 • vertrekt groep 6b van juf Saskia op de donderdag en de vrijdag om 8.20 uur van het kerkplein
  naar de Meidoorn
 • vertrekt groep 3a van juf Martine en Amber op de donderdag en de vrijdag om 12.45 uur
  van het kerkplein naar de Meidoorn

Op tijd op school of beter gezegd in de klas!
We vragen u op tijd te komen, zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen met de lessen. Te laat komen
is erg vervelend voor uw kind, voor de andere kinderen en voor ons. Om 8.30 uur en om 13.15 uur
hoort u de bel in school. Kinderen horen op dat moment in het lokaal aanwezig te zijn. Zijn kinderen ’s
morgens en ’s middags ná de bel in de klas, dan wordt dit als te laat genoteerd.
ij 3 of meer keer te laat komen dus n de el pas in de klas , krijgt u een waarschuwingsbrief van
school. De leerlingen vanaf groep 5 moeten zich in dat geval om 8.00 uur melden bij de directie op een
door ons geplande ochtend. Bij herhaling van het te laat komen, wordt u uitgenodigd voor een gesprek
met de directie. Bij drie maanden met drie of meer keer te laat gaat leerplichtambtenaar u oproepen.

Hoofdluis
In de week na iedere vakantie worden de klassen gecontroleerd op hoofdluis. We bellen naar huis als
uw kind hoofdluis en/of neten heeft. Als er levende hoofdluis aanwezig is, verzoeken wij u uw kind
direct op te halen om het te behandelen.

Eten, drinken & trakteren op de Sint Jan
Voor de zomervakantie heeft u dit stuk ook gekregen, maar het kan geen kwaad om het nog een keer
te publiceren.
In dit stuk beschrijven wij hoe wij omgaan met eten/drinken en trakteren op de Sint Jan. De inhoud
van onderstaand beleid is in samenwerking met de Medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

Wij kunnen het niet iedereen naar het zin maken met ons beleid ten aanzien van dit onderwerp. Wij
vinden gezondheid belangrijk en streven tegelijkertijd naar een juiste balans, rekening houdend met
ieders persoonlijke vrijheid en de verschillende visies.

Eten en drinken
Indien de school eten en drinken verzorgt, zoals bijvoorbeeld bij het Voorleesontbijt of met Pasen, dan
zal dit gezond zijn. Concreet betekent dit: geen wit brood, limonade of beleg waar veel suiker in zit.

Wij vinden dat bij een feestje ook een snoepje kan horen. Iets gezonds en iets lekkers als het maar
niet te veel is. U kunt bijvoorbeeld pepernoten bij Sinterklaas verwachten en -naast iets gezonds- ook
een snoepje bij Sint Maarten.

De ouders zijn verantwoordelijk voor het eten en drinken dat zij hun kinderen mee naar school geven
voor de ochtendpauze en de overblijf. Indien de leerkrachten constateren dat uw zoon of dochter
regelmatig ongezond eten of drinken meeneemt, dan zullen zij dit aan u melden.

Trakteren
Het gaat ons om een kleinigheidje. Het komt steeds vaker voor dat kinderen naast een traktatie ook
nog kleine cadeautjes uitdelen. Het geven van dit soort cadeautjes aan klasgenoten vinden wij niet
gewenst.

Onze nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Chips, lolly’s en kauwgum zijn
verboden. Een traktatie kan bestaan uit groenten en fruit. Voor andere traktaties geldt hou het klein
en beperk het tot één product. Uitgangspunt hierbij is dat traktaties niet meer dan 5 kcal bevatten.
Indien u er toch voor kiest om tegen onze wens in snoep te trakteren en wij vinden de hoeveelheid te
veel dan geven we traktaties om 15.15 uur met de kinderen mee naar huis. Op school zijn informatiemappen van de GG/GD aanwezig waarin voorbeelden van gezonde traktaties staan. Deze mappen kunt u raadplegen in de koffiekamer.

Op de volgende websites kunt u ook informatie vinden: www.voedingscentrum.nl, www.party-kids.nl,
www.vanharte.nl,  www.gezondtrakteren.nl,  www.gezonde-traktatie.nl

Wat goed is voor de leerlingen, is ook goed en gezond voor de leerkrachten. De jarige kinderen mogen
langs de leerkrachten van hun eigen bouw* en naar de directie om daar een sticker te halen.
* Er zijn 4 bouwen: namelijk de groepen 1-2; 3-4; 5-6; 7-8

Samenvattend: vanaf nu gelden de volgende afspraken
1. Indien de school eten en drinken verzorgt, zal dit gezond zijn.
2. Bij een schoolfeestje kan ook een snoepje horen (Sinterklaas, Sint Maarten).
3. traktaties één product, niet meer dan 75 kcal en geen cadeautjes.

Vakantierooster 2014-2015
Herfstvakantie : eerste dag 10 oktober - laatste dag 19 oktober
Kerstvakantie : eerste dag 19 december om 12.00 uur - laatste dag 4 januari
Krokusvakantie : eerste dag 20 februari - laatste dag 1 maart
Pasen : eerste dag 28 maart - laatste dag 7 april
Koningsdag : 27 april
Meivakantie : eerste dag 2 mei - laatste dag 17 mei
2e Pinksterdag : 25 mei
Zomervakantie : eerste dag 3 juli - laatste dag 16 augustus

studiemiddagen: 18 september - 10 maart - 19 juni, de kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij.

met vriendelijke groet,
Dieneke Blikslager en Jan Bakker

 

 

Het nieuwe schooljaar, informatie avond, lezen, nieuw! Sportdag in het najaar.

Foto's

Video's

Meer informatie