Nieuwsbrief 12 december 2014

 • Gemaakt op: 12-12-2014 13:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Dieneke Blikslager en Jan Bakker
 • |
 • Fotograaf: St. Jan

​Beste ouders en verzorgers,

Nog een paar dagen en dit kalenderjaar is alweer voorbij. Gelukkig is het nog niet zover,
want er gaat nog genoeg gebeuren.

Kerstmis
Op donderdag 18 december vieren wij Kerst met de hele school.
Deze dag ziet er zo uit:

 • 08.20 uur: De school gaat open en om 8.30 uur beginnen gewoon de lessen,
 • 09.00 uur: Kerstviering voor de verschillende groepen in de speelzaal. Deze viering is alleen voor de leerlingen,
 • 12.00 uur: de lessen zijn afgelopen, alle kinderen zijn ’s middags vrij,
 • 16.45 uur: de deuren gaan open, de kinderen verzamelen in het eigen klaslokaal,
 • 17.00 uur: zingen op het Kortenaerplein,
 • 17.30 uur: de kinderen gaan terug naar de klas voor het kerstdiner* .De ouders kunnen gezellig aan de borrel,
 • 18.00 uur: de kinderen uit groep 8 komen naar de klassen om eten dat over is mee te nemen. Dit eten gaat naar de speelzaal of de tent op het schoolplein. Daar is de borrel!
 • 18.30uur: De ouders halen de kinderen op uit de klas. Wel thuis!


Uiterlijk deze woensdag mee.
Geeft u uw kind(eren) in een plastic tas mét de naam erop mee: 1 bord, bestek en een glas of beker.

Gezocht: helpende “kersthanden” voor kerstramen en kerstborrel

Din 16-12 van 19.00-20.30 uur: ophangen bovenramen
Woe 17-12 van 08.30-12.00 uur: opbouwen tent voor de kerstborrel op de speelplaats
Woe 17-12 van 19.00-21.00 uur: ophangen kerstramen
Don 18-12 van 17.30-18.30 uur: bardienst bij de kerstborrel
Don18-12 van 18.30-20.30 uur: opruimen kerstborrel
Vrij 19-12van 08.30-12.00 uur: opruimen tent

Schrijf uw naam op een van de intekenlijsten beneden op de prikborden.
Onze dank is groot!
Nathalie

Nieuw mailadres of telefoonnummer? Geef u dat door aan onze administratie via stjan.directie@askoscholen.nl. Bedankt!

Pensioen en Cambodja
Zoals u waarschijnlijk weet, gaat meester Frans met pensioen. Hij neemt volgende week afscheid van zijn klas. Zijn werkzaamheden in groep 7 worden overgenomen door juf Dieneke vanaf januari. U zult meester Frans toch wel met grote regelmaat vinden op school: hij komt met de andere meester Frans klussen en verder zal hij meedraaien met het volgende schoolproject. Daar zijn we erg blij mee!
Juf Amber gaat vrijwilligerswerk doen in Cambodja en komt in februari terug om de groep van juf Linda over te nemen. We wensen Amber succes met het mooie vrijwilligerswerk.

Parkeren en achteruitrijden
Beste ouders die hun kinderen met de auto brengen, Willen jullie zorgen dat je goed parkeert bij voorkeur niet
in de Kortenaerstraat? Er komen te vaak gevaarlijke situaties voor met uitparkeren en achteruitrijden.
Dubbel parkeren is natuurlijk helemaal niet goed: niemand kan meer in en uit de straat (hulpdiensten
ambulance, brandweer...!)

Nationale Onderwijsprijs
De Sint Jan is samen met nog twee andere basisscholen genomineerd voor de Nationale Onderwijs Prijs van de provincie Noord-Holland. Op woensdag 17 december mogen we onze inzending presenteren in de Tata
Steel Academy te Velsen-Noord.
Het is de derde keer dat we genomineerd zijn en dat is best bijzonder. Twee jaar geleden behoorden we ook
tot de een van drie genomineerden van Noord Holland met ons project “Jonge Meesters”. Daarvoor hoorden we met ons fotoproject “De schatkamer van de Baarsjes” ook bij de laatste drie van Noord-Holland. De winnaar van de provincie mag meedoen aan de strijd om de Landelijke Onderwijsprijs.

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over onze inzending van dit jaar.

Nóg een prijs
TWEEDE van Nederland met de Nationale Slimmer IQuiz !!!!
Op woensdag 26 november waren juf Suzanne, Estebe, Käthe en Guus van groep 8 in de Universiteit van Amsterdam. Samen met 22 teams van drie kinderen van andere basisscholen uit heel Nederland deden ze mee aan de Slimmer IQuiz 2014.
Het team Estebe-Käthe-Guus werd tweede! Een bijzonder knappe prestatie, want de vragen waren niet makkelijk. De winnaar (een Leonardo school kreeg een iPad Air en een spellenpakket). De tweede t/m vijfde prijs bestond uit een certificaat. Als beloning hebben wij onze drie winnaars een boekenbon gegeven.

De ouderbijdrage
Namens de penningmeester van de ouderraad willen wij aan u vragen om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2014 / 2015 te betalen.
Het bedrag is:

 • voor de groepen 1 t/m 4: € 40
 • voor de groepen 5 t/m 7: € 50
 •  voor groep 8: € 60

Van de ouderbijdragen worden de volgende zaken o.a. betaald: schoolreisjes, schoolkamp, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en de sportdagen.
U mag natuurlijk een extra bijdrage betalen. De ouders die dit het afgelopen jaar hebben gedaan, willen wij mede namens de kinderen hartelijk bedanken. Deze extra bijdrage is o.a. gebruikt voor activiteiten in het kader van Kunst en Cultuur.
Wilt u de ouderbijdrage en eventueel uw extra bijdrage per ommegaande overmaken op:
NL81 INGB 0668 9751 64 ten name van ouderraad SintJanschool Kortenaerstraat 32 1057 JN Amsterdam?
Wilt u bij de overschrijving de naam van zoon of dochter vermelden.

De gemeente geeft vergoedingen aan ouder(s) van kinderen met een laag inkomen. Zie
voor meer informatie:  www.dwi.amsterdam.nl

Vakantierooster 2014-2015

 • Kerstvakantie: eerste dag 19 december om 12.00 uur - laatste dag 4 januari
 • Krokusvakantie: eerste dag 20 februari - laatste dag 1 maart
 • Pasen: eerste dag 28 maart - laatste dag 7 april
 • Koningsdag: 27 april
 • Meivakantie: eerste dag 2 mei - laatste dag 17 mei
 • 2e Pinksterdag: 25 mei
 • Zomervakantie: eerste dag 3 juli - laatste dag 16 augustus
 • Studiemiddagen: 10 maart - 19 juni - vanaf 12.00 uur vrij


Prettige Feestdagen

Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar

Het team van de Sint Jan

met vriendelijke groet,

Dieneke Blikslager en Jan Bakker


Lees op de volgende bladzijde nog even verder over de inzending voor de Nationale  Onderwijs Prijs.

De Sint Janschool
De Sint Jan zit in een klassiek Amsterdams schoolgebouw. Daarin zitten 380 Amsterdamse kinderen. Het een populaire, actieve en soms wat eigenwijze school.

Wij geloven niet in een “pest-protocol” of het werken met een vaste methode om het pedagogisch klimaat te verbeteren. Het gaat ons om de kinderen. Zij zijn het beste in staat om aan te geven: hoe ze bepaalde zaken ervaren, kunnen dit ook het beste zelf onderzoeken en vervolgens aan ons - de grote mensen - adviezen geven hoe je bepaalde zaken kunt oplossen c.q. kunt voorkomen.

Al enkele jaren zijn wij (leerlingen, ouders en de leerkrachten) bezig met het pedagogisch klimaat. Wij zijn trots op
wat we hebben bereikt en zien dat het werkt.
Dat is niet een bepaalde methode of een aanpak maar een scala van interventies en hulp- en onderzoeksmiddelen dat wordt gedeeld en uitgevoerd door alle betrokkenen van de school. Dit willen wij graag delen met andere scholen.

Beschrijving van de activiteiten:

 1. De film: 13 Problemen
  Een film gemaakt door leerlingen van groep 8 samen met ouders van de St. Jan. De leerlingen hebben een eigen onderneming opgezet - Loods 8 - om de film te financieren. Alles m.b.t. tot de film hebben zij zelf geregeld en geschreven De opbrengst van de film hebben zij geschonken aan een goed doel.
  De film gaat over: vriendschap en pesten.
  Ze hebben zelf een website gemaakt over de productiemaatschappij: Loods 8 www.loods8.net
  De film staat op de bijgevoegde DVD en is ook te zien op YouTube:
  http://youtu.be/sDiJYvH-As4
 2. “Mijn school onder de loep”
  Leerlingen van de groepen 6 en 7 hebben met behulp van Stichting Alexander een onderzoek gedaan naar de veiligheid op de St. Jan. Centraal staan vragen als: Wat maakt de schoolomgeving veilig? En wat is veiligheid eigenlijk? Wat heb je nodig om je veilig te voelen? De kinderen bekeken situaties met betrekking tot spelen, leren en verkeer. Zij bepaalden zelf de onderzoeksvraag en methode, betrokken hun medeleerlingen en leerkrachten bij het onderzoek. Na afloop hebben zij hun resultaten en aanbevelingen: wat maakt de St. Jan een veilige plek? En wat kan beter? Gepresenteerd aan de andere leerlingen en de leerkrachten.
  We hebben er voor gekozen om deze twee activiteiten in te zenden. Ze zijn een onderdeel van een groter aanbod: SAFE training (een zelf ontwikkelde faalangst reductie training) - de Gouden Weken - Taakspel
  - de Gelukskoffer en het  beleidstuk “Hoe gaan we met elkaar om op de St. Jan”.

  13 Problemen” en “Mijn school onder de loep” hebben wij ingezonden omdat het pedagogisch klimaat iets is van de kinderen pas als zij
  medeverantwoordelijk worden en blijven. Dan krijg je een goed pedagogisch klimaat op school en dat is een voorwaarde voor goed onderwijs


 

​Kermis, pensioen en Cambodja, parkeren en achteruitrijden, Nationale Onderwijsprijs.

Foto's

Video's

Meer informatie