Nieuwsbrief 19 januari 2015

 • Gemaakt op: 19-1-2015 09:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Dieneke Blikslager en Jan Bakker
 • |
 • Fotograaf: St. Jan

​Beste ouders en verzorgers,

Woensdag ons jaarlijks Voorleesontbijt
Aanstaande woensdag 21 januari is weer de Nationale Voorleesdag. De kinderen hoeven op deze dag niet
thuis te ontbijten, want in de klas zijn de tafels gedekt en staan de broodjes klaar. In alle groepen zullen opa’s en oma’s een mooi of spannend boek voorlezen, terwijl de kinderen rustig aan het ontbijten zijn.
Na het ontbijt mogen ze een boek uitzoeken op een van de kramen die in de school staan. Voor de koffiekamer kunt u de bekroonde prentenboeken inzien. Indien u thuis nog kinderboeken heeft die niet meer gelezen dan houden wij ons van harte aanbevolen. U kunt uw boeken afgeven aan de groepsleerkrachten.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Voorrondes voor de Nationale Voorleeswedstrijd
Luuc uit groep 8 is verkozen tot Voorleeskampioen van de St. Jan. Op zaterdag 7 maart om 11.00 uur gaat Luuc
meedoen aan de voorronde in de nieuwe OBA-De Hallen. Wij wensen hem alvast veel succes!

Bibliotheekpas
Wij raden iedereen aan om lid te zijn van de openbare bibliotheek. Voor kinderen is dat gratis. In iedere groep houden de kinderen een boekbespreking, een spreekbeurt en/of maken ze een werkstuk. We stellen het zeer op prijs als u daar uw kind bij helpt: u kunt dat doen door samen naar de bibliotheek te gaan en een geschikt boek voor die opdrachten uit te kiezen. U kunt terecht bij de groepsleerkracht om te weten
wanneer uw een presentatie heeft of een werkstuk moet maken.

Schooltuinen
Hoewel het weer ons vaak meer aan de herfst doet denken, starten voor de groepen 6 alweer de eerste schooltuinlessen. De kinderen krijgen eerst drie binnenlessen en als het voorjaar is, gaan ze elke week een middag naar hun tuintje aan de Staalmeesterlaan. Na de zomervakantie - maar dat is gelukkig nog ver weg -
gaan ze nog een paar weken naar de tuin om de laatste oogst binnen te halen.

St Jan Kunst in de Mercatorbibliotheek
In het kader van "Jongeren portretteren ouderen" heeft groep 7b op donderdag 30 oktober de Hudsonhof
bezocht. Van een aantal bezoekers van deze instelling werd een "opzetje" voor een portret gemaakt.
Alles was weer prima geregeld door juf Nathalie en ze konden direct aan de slag. Alle kinderen hebben zeer geconcentreerd gewerkt. De resultaten werden uitgewerkt op school en hangen inmiddels in de Mercatorbibliotheek. Absoluut een bezoekje waard!
https://picasaweb.google.com/114999542449405754294/ExpositieBibliotheekMercatorplein?n
oredirect=1#

Ouder & Kindadviseur
Beste Ouders,
Er gaat veel veranderen in de jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de invulling van de zorg aan de kinderen in Amsterdam. Hieronder vindt u meer informatie.
Met vriendelijk groet, Nathalie Reeders
de ouder & kind adviseur van de St. Jan.

De schoolmaatschappelijk werker bestaat niet meer maar heet nu : ouder & kind adviseur. Ik heb nu 8 uur voor jullie school en daarnaast ook een aantal uren voor in de wijk. De ouder & kind adviseur is onderdeel van een multidisciplinair team met daarin o.a. de jeugdartsen en verpleegkundigen, jeugdpsychologen en pedagogen.
Het verwijzen naar de ouder & contactpersoon gaat gemakkelijk. Er wordt minder snel door verwezen naar zwaardere hulp, maar eerst gekeken naar wat dicht bij u en uw kind gedaan kan worden.
Nog een aantal praktische zaken: Ik ben elke woensdagochtend op de St. Jan aanwezig en elke vrijdagochtend op de Admiraal de Ruyterschool.
Ouders kunnen direct naar de OKA toegaan en u kunt bij de leerkrachten, de directie en de
interne begeleider altijd meer informatie vragen.

Ik heb een nieuw emailadres: n.reeders@oktamsterdam.nl en mijn telefoonnummer is het zelfde : 06 12784544
Meer informatie over de ouder & kind adviseur vindt u op : www.oktamsterdam.nl
Meer lezen over de veranderingen:   ​
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/dmo/onderwijs-jeugd/veranderingen
en  www.swvamsterdamdiemen.nl

Reimreisje een jeugd-opera voor onze groepen 6, 7 en 8
Na een wervelend optreden van een echte opera zangeres en opera les van een docente van de opera gaan de groepen 6,7 en 8 op vrijdag 30 januari naar het Concertgebouw. Ze gaan kijken en luisteren naar een optreden van de Nationale Opera. Alvast veel plezier.

De Hermitage
Vorige week gingen onze groepen 4 en 6 met veel ouders op bezoek bij de Hermitage. Zij hebben daar een rondleiding gekregen en het servies van tsaren en tsarina’s bewonderd.
Daarna zijn de kinderen zelf aan de slag gegaan en hebben allemaal een origineel bord gemaakt.

De ouderbijdrage
Indien u de ouderbijdrage nog niet heeft betaald, wilt u dit dan s.v.p. per ommegaande doen. Het bedrag is:

 • voor de groepen 1 t/m 4: € 40
 • voor de groepen 5 t/m 7: € 50
 • voor groep 8: € 60

De ouderbijdrage en eventueel uw extra bijdrage kunt u overmaken op:
NL81 INGB 0668 9751 64 ten name van ouderraad St. Janschool Kortenaerstraat 32 1057 JN
Amsterdam.
Wilt u s.v.p. bij de overschrijving de naam van zoon of dochter vermelden.
De gemeente geeft vergoedingen aan ouder(s) van kinderen met een laag inkomen. Zie voor
meer informatie: www.dwi.amsterdam.nl

Vakantierooster 2014-2015

 • Kerstvakantie: eerste dag 19 december om 12.00 uur - laatste dag 4 januari
 • Krokusvakantie: eerste dag 20 februari - laatste dag 1 maart
 • Pasen: eerste dag 28 maart - laatste dag 7 april
 • Koningsdag: 27 april
 • Meivakantie: eerste dag 2 mei -laatste dag 17 mei
 • 2e Pinksterdag: 25 mei
 • Zomervakantie: eerste dag 3 juli - laatste dag 16 augustus
 • Studiemiddagen: 10 maart - 19 juni - vanaf 12.00 uur vrij

Met vriendelijke groet,
Dieneke Blikslager en Jan Bakker

NB Let op: staat niet op de schoolkalender.....Dinsdag 7 april hoort ook nog bij de Paasvakantie; alle kinderen zijn dan vrij. Schrijft u het zelf even bij op uw schoolkalender?

​Woensdag ons jaarlijks Voorleesontbijt, bibliotheekpas, schooltuinen, de Hermitage.

Foto's

Video's

Meer informatie