Nieuwsbrief 25 november 2014

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur: Dieneke Blikslager en Jan Bakker
 • |
 • Fotograaf: St. Jan

​Beste ouders en verzorgers,

Op vrijdag 5 december brengt Sinterklaas weer een bezoek aan de Sint Jan. De kinderen gaan om 8.30 uur eerst naar de klas en komen dan met hun groep naar het Kortenaerplein om de Sint op te wachten. Het is voor de kinderen leuk als zij goed zicht hebben op de Sint. Wilt u daarom boven aan het Kortenaerplein gaan staan? Onze kinderen staan dan in de 'kuil.’ Wij zijn die dag om 13.00 uur vrij.
Wij zoeken nog een paar schminkpieten. Wilt u ons helpen op 5 december vanaf 7.00 uur, meldt u zich dan bij juf Manon (1-2E) of juf Fanny (3B)! In het trappenhuis aan de zijde van het Kortenaerplein wordt een heus pietenhuis gebouwd door alle groepen van onze school. Ga vooral een keertje kijken, het ziet er prachtig uit! Wilt u er wel op letten dat de kinderen nergens aan komen? De kinderen hebber er hard aan
gewerkt!
Verder hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken. Het is de bedoeling dat ze een cadeautje kopen van 3,50 euro en dit verstoppen in een surprise met een gedicht. Op donderdag 27 november mogen alle leerlingen hun schoen zetten.
Op 5 december draaien we een continurooster. Alle leerlingen zijn tot 13.00 uur op school en daarna vrij. Wilt u s.v.p. eten en drinken meegeven?

Kerstmis
In menig winkelcentrum hangen de kerstballen al. Wij willen op maandagochtend 8 december
de school in kerstsfeer brengen. We zoeken ouders die ons op 8 december om 8.30 uur willen
meehelpen met versieren. We verzamelen in de koffiekamer.

Op donderdag 18 december vieren wij Kerst met de hele school.
Deze dag ziet er zo uit:

 • 08.20 uur: De school gaat open en om 8.30 uur beginnen gewoon de lessen
 • 09.00 uur: Kerstviering voor de verschillende groepen in de speelzaal.
  Deze viering is voor de leerlingen, niet voor ouders.
 • 12.00 uur: De lessen zijn afgelopen, alle kinderen zijn ’s middags vrij
 • 16.45 uur: De deuren gaan open, de kinderen verzamelen in het eigen klaslokaal
 • 17.00 uur: Samenzang op het Kortenaerplein
 • 17.30 uur: De kinderen gaan terug naar de klas voor het kerstdiner.
 • 17.30 uur: De ouders kunnen gezellig aan de borrel.
 • 18.00 uur: De kinderen uit groep 8 komen naar de klassen om eten dat over is mee te nemen.
  Dit eten gaat naar de speelzaal of de tent op het schoolplein. Daar is de borrel!
 • 18.30 uur: De ouders halen de kinderen op uit de klas

Luuc uit groep 8 voorleeskampioen van Sint Jan
Op donderdag 13 november heeft op onze school de schoolfinale plaatsgevonden van de Nationale Voorleeswedstrijd 2015. Het was een spannende wedstrijd tussen de beste voorlezers van groep 7 en 8. De
finalisten waren Jan (7a), Ndeye (7b), Phebe (8a) en Luuc (8b). Elke kandidaat las een zelfgekozen boekfragment voor, dat door een jury van twee leerkrachten en een ouder werd beoordeeld. Het was voor de jury erg moeilijk een keuze te maken; er werd door alle kandidaten heel erg goed voorgelezen.
Uiteindelijk viel de keuze op Luuc die een spannend fragment voorlas uit het Boek ‘Gladiator,
de weg naar vrijheid’. Luuc maakte met zijn pakkende inleiding het publiek al warm. Hij las prachtig voor; duidelijk, spannend, met goede tempowisselingen. De jury kon het verhaal voor
zich zien.
Luuc zal de Sint Jan gaan vertegenwoordigen in de stadsdeel ronde. Daar zal hij het moeten
opnemen tegen andere schoolwinnaars uit Amsterdam.
Het publiek was geweldig. De groepen 7 en 8 zaten stil en geconcentreerd te luisteren.
Complimenten!

Afsluiting yogalessen voor de kleuters
Afgelopen vrijdag hebben onze kleuters een voorstelling gegeven aan belangstellende ouders.
De kinderen hebben met veel plezier de lessen gevolgd en dat was goed terug te zien in de voorstelling. Mascha (moeder van Sam en Daantje) nogmaals bedank voor het geven van de lessen.

Informatieavond Verkeersveiligheid
Gisteravond hebben ongeveer 45 ouders van de Sint Jan en de Meidoorn de informatieavond bijgewoond over de verkeersveiligheid in de buurt van school. U ontvangt binnenkort een uitgebreid verslag hiervan. Wel kunnen wij alvast vertellen dat de bijeenkomst zeer geanimeerd was en dat wij aanstaande vrijdag met zeven ouders zullen verder praten over “hoe nu verder?”. Indien u hierbij wilt aansluiten, bent u welkom: vrijdag 28 november om 9.00 uur in de koffiekamer.

Bliksemstage voor groep 8 en de landelijke finale van de Slimmer IQuiz
Op woensdag 26 november gaan de leerlingen van de groepen 8 op bliksemstage. In kleine
groepjes gaan ze naar uiteenlopende bedrijven om te kijken wat daar allemaal achter de
schermen gebeurd. De kinderen gaan onder andere naar Albert Heijn, Schiphol en een
advocatenkantoor.
Ook op deze dag gaan drie knappe koppen van de Sint Jan naar de landelijke finale van de
slimmer IQuiz. Deze vindt plaats op de Universiteit van Amsterdam. Veel succes met de finale!

De ontdekhoek voor de groepen 4
Op dinsdag 2 december gaan deze groepen naar de ontdekhoek in Amsterdam. Dat is een grote werkplaats waar de kinderen zelf aan de slag gaan met allerlei proefjes en technische zaken. Meer informatie kunt u vinden op www.ontdekhoek.nl

In het kader van "Jongeren portretteren ouderen"
bezochten leerlingen van groep 7b de Hudsonhof. Van een aantal bezoekers van deze instelling werd
een "opzetje" voor een portret gemaakt. Alles was weer prima geregeld door juf Nathalie en we konden direct aan de slag. Alle kinderen hebben zeer geconcentreerd gewerkt. Sommige schetsjes zijn nu al
kunstwerkjes, maar.....op school gaan we de portretten verder uitwerken. De resultaten daarvan volgen binnenkort.
Het was allemaal hartverwarmend om mee te maken (warm was het er zeker).
Goed gedaan jongens en meisjes!

Ook dit schooljaar doen alle groepen weer mee het theater project van de Krakeling.
Alle groepen krijgen een aantal lessen van een theaterdocent van de Krakeling en op 11 december gaan ze een voorstelling bekijken in het theater zelf.
Onze groepen 6,7 en 8 zijn als eerste aan de beurt. Hun stuk gaat over Robin Hood, rebels muziektheater over heldhaftigheid en zoete wraak Stel je bent Robin Hood. Dan zeg je de wereld de waarheid. Je stelt duidelijke grenzen en bijt van je af. Je hebt dappere vrienden waarmee je kunt lachen én elk avontuur aangaat. Je neemt risico’s, gevaar hoort erbij. Je stookt anderen op zich ook van hun dapperste kant te
laten zien. Je hangt pestkoppen ondersteboven aan een boom. Met jouw hart voor rechtvaardigheid zit je er bij elk onrecht bovenop. Al moet je je verbergen en verklaren ze je vogelvrij. Robin Hood, dat ben jij!
Vijf angsthazen kruipen in de huid van Robin Hood en durven zo de wereld naar hun hand te zetten. Met ruige gitaren en dampende beats spelen en zingen ze iedereen ongekende moed in. Zijn ze ook dapper zonder zich achter een held te verschuilen?

De ouderbijdrage
Namens de penningmeester van de ouderraad willen wij aan u vragen om de ouderbijdrage
voor het schooljaar 2014 / 2015 te betalen.
Het bedrag is:
- voor de groepen 1 t/m 4: € 40
- voor de groepen 5 t/m 7: € 50
- voor groep 8: € 60
Van de ouderbijdragen worden de volgende zaken o.a. betaald: schoolreisjes, schoolkamp,
Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en de sportdagen.
U mag natuurlijk een extra bijdrage betalen. De ouders die dit het afgelopen jaar hebben gedaan, willen wij mede namens de kinderen hartelijk bedanken. Deze extra bijdrage is o.a. gebruikt voor activiteiten in het kader van Kunst en Cultuur.
Wilt u s.v.p. de ouderbijdrage en eventueel uw extra bijdrage per ommegaande overmaken
op:

 • NL81 INGB 0668 9751 64 ten name van ouderraad St. Janschool Kortenaerstraat 32 1057 JN
  Amsterdam.
  Wilt u s.v.p. bij de overschrijving de naam van zoon of dochter vermelden.


De gemeente geeft vergoedingen aan ouder(s) van kinderen met een laag inkomen. Zie voor
meer informatie: www.dwi.amsterdam.nl

 Vakantierooster 2014-2015
Kerstvakantie : eerste dag 19 december om 12.00 uur - laatste dag 4 januari
Krokusvakantie : eerste dag 20 februari - laatste dag 1 maart
Pasen : eerste dag 28 maart - laatste dag 7 april
Koningsdag : 27 april
Meivakantie : eerste dag 2 mei - laatste dag 17 mei
2e Pinksterdag : 25 mei
Zomervakantie : eerste dag 3 juli - laatste dag 16 augustus

Studiemiddagen : 10 maart - 19 juni - vanaf 12.00 uur vrij

met vriendelijke groet,
Dieneke Blikslager en Jan Bakker


 

​Kerstmis, bliksemstage, Luuc uit groep 8 voorleeskampioen, de ontdekhoek.

Foto's

Video's

Meer informatie