Nieuwsbrief 26 januari 2015

 • Gemaakt op: 26-1-2015 08:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Dieneke Blikslager en Jan Bakker
 • |
 • Fotograaf: St. Jan


Beste ouders en verzorgers,

Het Voorleesontbijt
Namens alle kinderen wil ik alle opa’s en oma’s bedanken die afgelopen woensdag 21 januari hebben voorgelezen aan onze leerlingen. Onder genot van een bruine kadet met kaas hebben ze geluisterd naar de meest prachtige verhalen. En laten we de vaders en moeders natuurlijk niet vergeten, die na het ontbijt de kinderen hebben geholpen met het uitkiezen van een boek op onze boekenruilbeurs.
Uiteraard blijven wij na de Voorleesweek aandacht schenken aan het lezen, net als u thuis.
Goed kunnen lezen, tekst en begrijpen en verbanden kunnen leggen zijn belangrijke voorwaarden voor schoolsucces. Het belang van het lezen - veel lezen wordt goed duidelijk gemaakt in het volgende filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=Hf_kw_WyttA

De ouderbijdrage - een “foutje” van de bank
Indien u de ouderbijdrage heeft overgemaakt in de periode van 1 november tot 10 november dan is het geld wel van uw rekening afgeboekt, maar niet op de rekening van de ouderraad bijgeschreven. Vandaar dat een aantal ouders ten onrechte een brief hebben gekregen met het verzoek om de ouderbijdrage te betalen. De bank heeft beloofd om dit spoedig mogelijk in orde te maken.

Geschiedenis in de groepen 3
Afgelopen weken hadden we in de groepen 3 het thema ‘lang geleden’. Natuurlijk kwam er ter sprake hoe het vroeger was. Welke spelletjes speelden de kinderen vroeger, hoe ging het toen op school, wat voor speelgoed hadden ze, was er al tv? En wie weten de antwoorden op onze vragen beter dan onze eigen opa’s en oma’s die vroeger meegemaakt hebben? Tijd om ze uitnodigen in de klas zodat wij al onze vragen op hen af kunnen vuren!

Maar eerst hadden we een Oud Hollandse spelletjes middag georganiseerd. Onder begeleiding
van leerlingen van groep 8 speelden wij ezeltje prik, ganzenbord, sjoelen, spijkerpoepen en boter, kaas en eieren.
Afgelopen vrijdagmiddag waren een heel aantal opa’s en oma’s op school om onze vragen over vroeger te beantwoorden. Ze hadden spullen en foto’s mee van vroeger zoals een leesplankje van Aap-Noot - Mies, een inktpotje met een kroontjespen, een lp, een oude telefoon en ouderwetse leesboekjes.

In kleine groepjes gingen de leerlingen met een opa of oma mee en hebben alles kunnen vragen wat ze wilden. En de opa’s en oma’s hebben hun best gedaan om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. De leerlingen vonden het geweldig: wat een interessante verhalen en spullen....Bedankt opa’s en oma’s voor deze leerzame tijd

Naar het Voortgezet Onderwijs
In de loop van de jaren is de overgangsprocedure van de basisschool naar het voortgezet onderwijs behoorlijk veranderd.
Momenteel gaat het in grote lijnen als volgt:

 • rond de zomervakantie hebben de leerlingen in groep 7 een voorlopig schooladvies gekregen,
 • tijdens de informatie avond in september hebben de ouders en leerlingen voorlichting gekregen over de
  nieuwe kernprocedure,
 • deze week krijgen de leerlingen van groep 8 het besluit van de basisschool inzake het niveau van het voortgezet onderwijs,
  Het voorlopige advies en het besluit wordt bij ons op de St. Jan in overleg vastgesteld door de beide leerkrachten van de groepen 8, de directie en de interne begeleider. In het verleden had de Cito Eindtoets een belangrijke rol in de kernprocedure. Dat is nu niet meer het geval. Het basisschool besluit bepaalt in principe de toelaatbaarheid.
 • de leerlingen gaan in februari en maart samen met hun ouders een aantal scholen bezoeken,
 • vervolgens maken ze een lijst van voorkeurscholen die binnen het basisschool besluit moeten passen,
 • deze voorkeurlijst moet worden ingeleverd bij de school die nummer 1 staat,
 • op 21, 22 en 23 april maken de leerlingen de Cito Eindtoets,
 • in de week van 8 t/m 12 juni krijgen alle leerlingen van groep 8 te horen op welke school zij geplaatst zijn,
 • op 23 of 24 juni hebben de leerlingen een kennismakings(mid)dag op hun nieuwe school.


Naar de basisschool
Met ingang van 1 juli 2015 gaat zoals u wellicht weet het aanmelden op een basisschool ook anders in Amsterdam. Indien u een “Aanmeldformulier voor de basisschool” heeft gekregen, wilt u deze dan inleveren op school?
Alle toekomstige basisschoolleerlingen moeten via dit formulier worden ingevoerd in de centrale computer;
pas dan kan uw kind geplaatst worden.

De ouderbijdrage
Indien u de ouderbijdrage nog niet heeft betaald, wilt u dit dan s.v.p. per ommegaande doen.
Het bedrag is:

 • voor de groepen 1 t/m 4: € 40
 • voor de groepen 5 t/m 7: € 50
 • voor groep 8: € 60

De ouderbijdrage en eventueel uw extra bijdrage kunt u overmaken op: NL81 INGB 0668 9751 64 ten name van ouderraad St. Janschool Kortenaerstraat 32 1057 JN Amsterdam.
Wilt u s.v.p. bij de overschrijving de naam van zoon of dochter vermelden.
De gemeente geeft vergoedingen aan ouder(s) van kinderen met een laag inkomen. Zie voor
meer informatie: www.dwi.amsterdam.nl

Vakantierooster 2014-2015

 • Kerstvakantie: eerste dag 19 december om 12.00 uur - laatste dag 4 januari
 • Krokusvakantie: eerste dag 20 februari - laatste dag 1 maart
 • Pasen: eerste dag 28 maart - laatste dag 7 april
 • Koningsdag: 27 april
 • Meivakantie: eerste dag 2 mei - laatste dag 17 mei
 • 2e Pinksterdag: 25 mei
 • Zomervakantie: eerste dag 3 juli - laatste dag 16 augustus
 • Studiemiddagen: 10 maart - 19 juni - vanaf 12.00 uur vrij

Met vriendelijke groet,
Dieneke Blikslager en Jan Bakker

NB Let op: staat niet op de schoolkalender.....Dinsdag 7 april hoort ook nog bij de Paasvakantie; alle kinderen zijn dan vrij. Schrijft u het zelf even bij op uw schoolkalender?

 

Het Voorleesontbijt, geschiedenis in de groepen 3, naar het Voortgezet Onderwijs.

Foto's

Video's

Meer informatie