Nieuwsbrief 8 juni

  • Gemaakt op: 8-6-2015 17:15
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anita Moekoet
  • |
  • Auteur: Jan Bakker en Dieneke Blikslager
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouders en verzorgers,

Een nieuw schoolbreed kunstproject “Vakantieschatten”
Wellicht heeft u de posters al in de gangen of in de klassen gezien? We zijn sinds een week met alle groepen bezig met een kunstproject, waarbij alles draait om verzamelen.
En niet zomaar verzamelen ... we gaan mooie herinneringen verzamelen tijdens de zomervakantie!
Iedere leerling krijgt een vakantiedraagtas, inclusief mini-dagboekje om zijn/haar vondsten in te verzamelen. Na de vakantie verwerken we de verhalen beeldend en in schrift in een “display” per kind en per groep in een andere vorm. We exposeren onze vakantieschatten nadien in ons Kinderkunstmuseum. U krijgt nog voor de zomervakantie nog meer informatie over dit project.
Volgt u ook weer ons speciale blog voor de actualiteit? De kinderen kennen inmiddels Het grote St Jan Verzamellied, zie de betreffende knop op het blog!
http://stjankinderkunstmuseum.nl


De Cito eindtoets
De leerlingen hebben hun uitslag twee weken geleden al mee gekregen. Inmiddels weten wij ook ons schoolgemiddelde en dat is 538,53. Al onze leerlingen van groep 8 hebben meegedaan met de toets en conform de richtlijnen van de inspectie tellen de uitslagen van vier leerlingen niet mee in het schoolgemiddelde.
De landelijke gemiddelde standaardscore in 2015 was 535,5.
De inspectie vergelijkt ook de uitslagen van alle basisscholen met elkaar. Het opleidingsniveau van ouders is bepalend in welke categorie je als school wordt geplaatst.

 
Blauwe Bloemmarkt voor straatkinderen in Congo
U komt toch ook aanstaande woensdagmiddag 10 juni naar de Blauwe Bloemmarkt?
Elk jaar zetten de leerlingen van groep 8 een eigen bedrijfje op. Zij maken op die manier al een beetje kennis met het bedrijfsleven. Dit jaar is het ook nog eens gekoppeld aan een fantastisch fotoproject. Onder begeleiding van de kunstenares/fotografe Katrin Korfmann zijn er prachtige foto’s gemaakt.
De insteek van het project was om een nieuwe traditie te starten op de St Jan. Het verhaal, door de kinderen zelf geschreven, werd het uitgangspunt. Onze oud-leerling Alisa Bloemendaal heeft hierover een prachtige film gemaakt die u ook op onze site kunt vinden.

Het resultaat van het project is aanstaande woensdag te beleven. Onze Blauwe Bloemmarkt is van 12.00 tot 13.30. De markt zal op de begane grond plaatsvinden en bij mooi weer buiten op het schoolplein. Er zullen kraampjes zijn waar zelfgemaakte spullen verkocht worden, maar ook kunnen er spelletjes gedaan worden. Ook worden er zelfgemaakte hapjes en drankjes verkocht én is er een loterij, waarbij mooie prijzen te winnen zijn.
De gehele opbrengst van die dag zal gaan naar het goede doel: “Espace Masolo”
Dit is een centrum voor straatkinderen in Congo.

Bezwaar tegen nieuwe plek afvalcontainers en terras/horecavergunning
Aanstaande woensdag 10 juni van 19.30 tot 21.00 organiseert het stadsdeel een informatie-avond in de Chassékerk over de horecavergunning voor o.a. het terras en het verplaatsen van twee ondergrondse afvalcontainers.

Wij zijn niet blij met beide plannen en ons schoolbestuur zal ook bezwaar aantekenen. Men is voornemens om de containers op de hoek van de Jacob van Wassenaer van Obdamstraat op te heffen en ook de containers aan het einde van de Kortenaerstraat. En ............... er komt een nieuwe ondergrondse container vlakbij onze hoofdingang pal naast het boompje.

Iedereen die regelmatig langs de huidige containers loopt, weet wat voor een troep daar vaak ligt. Daar is de gemeente natuurlijk niet verantwoordelijk voor. Maar het ligt er wel. De hoeveelheid neemt toe als er grofvuil wordt opgehaald en als de containers vol zijn. Dit laatste gebeurt al regelmatig en zal toenemen, aangezien er één container voor restafval verdwijnt.
Als deze plannen doorgaan lopen onze kinderen straks dagelijks langs de containers met alle gevaren van dien. En laten we het legen van de containers niet vergeten.

Ook zijn wij tegen het terras en de horeca vergunning. Voor de verbouwing speelden onze kinderen op het kerkplein. Nu maken wij gebruik van het Kortenaerplein. Zijn er straks nog mogelijkheden om op het kerkplein te spelen? Ook vinden wij dat horeca en drank niet samengaan met spelende kinderen.
Onze bezwaren zullen we ook kenbaar maken op de informatieavond.


Een bericht van onze schoolfotograaf:

Geachte ouders,

De schoolfoto's van uw kind staan nog steeds online !
Wellicht is het bestellen aan uw aandacht ontsnapt, of bent u er gewoon nog niet aan toe gekomen.
Indien u niet meer over de inloggegevens beschikt, dan kunt u een mail sturen naar :
arnold@schoolfotosonline.nl

Vermeld duidelijk : de naam van de school, de klas en de naam van de leerling.
We sturen u dan de inloggegevens retour.

Heel hartelijk bedankt en een fijne zomer toegewenst !

Arnold en Kiki Bartman
www.schoolfotosonline.nl


Het vakantierooster 2014-2015

Zomervakantie : eerste dag 1 juli om 12.00 uur - de laatste dag 16 augustus
Studiemiddag : 19 juni - vanaf 12.00 uur vrij
 
 
Met vriendelijke groet,
Dieneke Blikslager en Jan Bakker
 
  

​Nieuwsbrief 8 juni

Foto's

Video's

Meer informatie