Nieuwsbrief februari 2021

  • Gemaakt op: 5-2-2021 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sylvia Krijger-Groot
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouders en verzorgers van de St. Jan

hoera.jpg

Hoera! 

De scholen gaan weer open. 
Afgelopen vrijdag werd het ballonnetje met de tekst: “De basisscholen gaan weer open” opgelaten door de politiek. Zondag praatte de politiek er verder over door en dinsdagavond om 19.00 uur gaf minister-president Rutte er een klap met de hamer op.

Vervolgens moest het protocol voor het basisonderwijs herschreven worden. 
Op donderdagavond kregen we pas het protocol.We gaan dus open aanstaande maandag 
De groepen 1 tot en met 6 gaan meteen hele dagen naar school. Vanwege de bijzondere omstandigheden hebben we gekozen om de groepen 7 en 8 nog in shifts naar school te laten gaan tot de voorjaarsvakantie. 
Vier weken ‘school lockdown’ zitten er dus op. De kinderen en de meeste ouders zullen blij zijn dat de schooldeuren aanstaande maandag opengaan. Na in totaal zeven weken zien de kinderen elkaar weer. Natuurlijk besteden wij aandacht aan de groepsvorming en de ervaringen van de kinderen. Vervolgens gaan we over tot de orde van de dag. Dat is voor kinderen en volwassenen vaak het beste.

Even terugkijken
Dit klinkt misschien vreemd, maar wij zijn tevreden hoe de afgelopen vier weken zijn verlopen. Voor onze groepen 8 is het schoolse leven na de kerstvakantie gewoon door gegaan. Zij hebben zich de eerste weken rustig – fulltime - op school kunnen voorbereiden op de diverse toetsen en proefwerken. 
Inmiddels hebben wij de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs afgerond.
Na deze weken zijn de groepen 8 overgestapt naar lessen in shifts. De kinderen kwamen afwisselend ’s ochtends of ’s middags drie uur naar school. Voor het gedeelte van de dag dat ze thuis waren, kregen ze huiswerk mee. Wat hebben zij gedisciplineerd gewerkt!
Onze groepen 7 zijn na de eerste weken van 2021 ook op shifts overgestapt. We merkten dat de digitale instructie van nieuwe onderwerpen niet optimaal verliep. In een halve groep en live is dat veel beter te doen.
Wij – en de kinderen ook – zijn blij dat we voor deze aanpak hebben gekozen. 

Het digitale onderwijs
Tijdens deze lockdown hadden we een uniforme aanpak - voor alle groepen - met betrekking tot het digitale onderwijs. Iedere groep – ook de kleuters - heeft volgens een duidelijk schema elke dag les gehad én contact met de leerkracht. Deze aanpak hebben wij als positief ervaren en hopelijk u ook.
Zo te zien hebben de meeste kinderen goed gewerkt en willen u bedanken voor uw bijdrage aan het thuisonderwijs.

De leerkrachten hebben – zoals u weet – ook zelf de noodopvang verzorgd. Op sommige dagen waren er 95 kinderen op school aanwezig. Dankzij deze aanpak is de opvang goed verlopen.
Onze complimenten voor de leerkrachten die dit toch allemaal hebben gedaan.


smiley.jpg
Hmmm

De scholen gaan weer open. 
Maar naast de inmiddels bekende Corona zaken zijn er in het protocol van 4 februari toch best wel zaken veranderd.

Wilt u s.v.p. het onderstaande goed doorlezen in het belang van ieders gezondheid.

De Buitenschoolse opvang
De BSO is alléén open voor kinderen van ouders, die vanwege hun cruciale beroep gebruik moeten maken van de noodopvang.

Halen en brengen 
alleen - mondkapje – afstand – hoofdingang – zij-ingang
De groepen 1/2 en 3 gaan naar binnen via de hoofdingang. De groepen 4 tot en met 6 gebruiken de zij-ingang. 
Als de school uitgaat, staan alleen de kleuters buiten bij de hoofdingang. De groepen 3 tot en met 6 staan buiten bij de zij-ingang.

Als u – alleen graag - uw kind naar school brengt of ophaalt, dan draagt u bij voorkeur een mondkapje voor de school. U blijft ook niet hangen voor de school. Zie ook de richtlijnen onder de categorie dringende adviezen.

Laat u uw kind zoveel mogelijk alleen naar school gaan? Wellicht hoeft u niet tot de voordeur mee te lopen? 
U kunt ook een plaats afspreken waar uw kind zelfstandig naar toe loopt. Uiteraard geldt dit niet voor de jonge kinderen.

Als volwassenen houden we in en voor de school nog steeds 1,5 meter afstand.

Schoonmaak en hygiëne
De toiletten worden rond 10.00 uur en 13.30 uur extra schoongemaakt. Alle deurklinken worden overdag ook twee keer schoongemaakt. De meeste deuren laten we openstaan. 

Testen - quarantaine
U geeft zo spoedig mogelijk aan school door wanneer er sprake is van een positief getest persoon in uw huishouden. Wanneer er bij één leerling of een leerkracht van de klas een besmetting is geconstateerd, dan gaat de hele klas, inclusief de leerkracht(en), 5 dagen in quarantaine. Kinderen mogen pas na 5 dagen weer naar school, mits ze negatief zijn getest op COVID-19. Wanneer u uw kind niet laat testen, blijft hij of zij 10 dagen in quarantaine en mag hij/zij na de 10 dagen en klachtenvrij weer naar school.

Leerplicht
Hoewel er begrip is voor de zorgen die leven onder ouders, geldt de reguliere leerplicht. Kinderen moeten naar school, tenzij er aantoonbare medische redenen zijn om het kind thuis te houden. Vrijstelling kan alleen worden verleend door de leerplichtambtenaar.
niezen.jpgVerkouden en andere klachten
Wij verzoeken u om uw kind thuis te houden als het verkouden is. Dat vragen wij u om de veiligheid voor andere leerlingen en de leerkrachten te waarborgen.
Voor de verdere richtlijnen verwijzen wij u naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs.


carnaval.JPG


Carnaval
Alle kinderen mogen op vrijdag 12 februari verkleed naar school komen. We vieren carnaval ’s middags in de klas.
Het rapport
Op donderdag 11 februari krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee. We hebben immers tot de kerstvakantie gewoon gewerkt. De bladzijde met de uitslagen van de Cito toetsen krijgt u later. U ontvangt van de groepsleerkracht een uitnodiging voor het rapportgesprek. De gesprekken zullen plaats vinden in TEAMS.

Over de naschoolse activiteiten krijgt u zo snel mogelijk meer informatie.

tegeltje.jpg

Achterstanden! – Achterstanden?
De media stond / staat er vol van. We zullen rustig kijken wat de kinderen allemaal hebben geleerd, net als vorig jaar voor de zomervakantie. Het onderwijs is thuis immers ook doorgegaan.
De toetsen voor het leerlingvolgsysteem (de Cito toetsen) zullen in de tweede week na de opening en in de weken na de voorjaarsvakantie aan bod komen. Is uw kind afwezig door ziekte: geen probleem, dit kan altijd later plaatsvinden.

De verbouwing
verbouwing.jpg

Een week geleden zag onze koffiekamer er nog zo uit.

Gelukkig is de hele tweede verdieping over  twee weken klaar. Op 18 en 19 februari gaan de groepen 3 en 4 tijdelijk naar de tweede verdieping.

De bouwvakkers gaan dan op de begane grond aan de slag. 
Het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021

de eerste dagde laatste dag
voorjaarsvakantie20 februari28 februari
Goede Vrijdag + Pasen2 april5 april
meivakantie24 april9 mei
Hemelvaart13 mei16 mei
Pinksteren24 mei24 mei
junivakantie5 juni13 juni
zomervakantie9 juli22 augustus

Een studiedag op: vrijdag 25 juni.

Wij wensen u een fijn weekend. Tot maandag. 
We vertrouwen erop dat iedereen zich weer snel thuis voelt op school, zeker ook onze nieuwe kleuters.

Met vriendelijke groet,
Jan Bakker & Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan.

Foto's

Video's

Meer informatie